Hertogbroek

Waterschap: hoogwaterplan Arcen zet te weinig zoden aan de dijk

Print
Waterschap: hoogwaterplan Arcen zet te weinig zoden aan de dijk

Hoogwaterbescherming in Arcen is lastig vanwege de ligging van het centrum vlakbij de Maas. Afbeelding: Ger Peeters

Arcen -

Het hoogwaterplan van de dorpsraad Arcen zet te weinig zoden aan de dijk om ingrijpende maatregelen in het centrum te voorkomen. Dat stelt het Waterschap Limburg.

Volgens een woordvoerster van het waterschap heeft het zogenoemd plan Hertogbroek wel degelijk effect. Door een geul te graven langs de Maas kan de waterstand verlaagd worden met zestien tot twintig centimeter. Dat komt bijna overeen met de berekening van de dorpsraad.

Dat betekent echter niet dat andere maatregelen om het toeristisch dorp te beschermen tegen hoogwater niet meer nodig zijn, zo benadrukt zij. Het blijft nodig om de dijk richting Hertog Jan-brouwerij landinwaarts te verleggen om de Maas voldoende ruimte te geven.

Nooddijk

De huidige nooddijk is laag, zodat die kan overstromen bij hoogwater. Omdat de dijken fors verhoogd worden, kan het water er straks minder makkelijk overheen. Dat zorgt dat het water elders omhoog gestuwd wordt. Door de dijk terug te leggen, wordt het huidige winterbed behouden.

Het afgraven van de oevers kan aanvullend zijn, maar niet als vervanging dienen, concludeert het waterschap. Overigens gaat het waterschap er niet over. Maatregelen om de rivier de ruimte te geven, worden genomen door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Achtertuinen

Het waterschap gaat wel over de dijkversterking. Omdat Arcen vlakbij de rivier ligt, zijn kostbare en ingewikkelde maatregelen nodig. Zo is het de bedoeling de bestaande waterkering, afhankelijk van de plek, anderhalf tot twee meter te verhogen. De huidige kering in het dorp, bestaande uit demontabele schotten, loopt zigzaggend door de achtertuinen van bewoners van de Maasstraat.

De kering wordt rechtgetrokken, waarbij de precieze ligging nog niet vaststaat. Ook is nog niet besloten welk type kering er komt. Die zou over de hele traject kunnen variëren van een (glazen) wand en demontabele schotten tot een zelfsluitende kering en een groene dijk. De ingrijpende maatregelen blijven nodig, andere maatregelen om de waterstand te verlagen ten spijt, aldus het waterschap.

De voorzitter van de dorpsraad was niet voor commentaar bereikbaar.