Parkeervisie voor Arcen: ‘Maak centrum autoluw’

Print
Parkeervisie voor Arcen: ‘Maak centrum autoluw’

Zeker met mooi weer is het centrum van Arcen in trek bij veel toeristen. Afbeelding: Lé Giesen

Arcen -

Het centrum van Arcen moet op termijn zo veel mogelijk autoluw worden. Die ambitie is opgenomen in de voorlopige parkeervisie voor Arcen die woensdagavond werd gepresenteerd tijdens een vergadering van de dorpsraad.

De parkeervisie is opgesteld door de gemeente Venlo, dorpsraad, het toeristisch platform, De Kasteeltuinen en graanbranderij De IJsvogel.

De wens om het centrum autoluw te maken komt voort uit overlast door bevoorrading aan ondernemers, wildparkeren en twee busverbindingen die elkaar in de kern van Arcen passeren. Op korte termijn zouden er al afspraken gemaakt kunnen worden over een beperking van tijden waarop bevoorraad mag worden. Ook moet gekeken worden naar verplaatsing van de bushalte. Een optie is een plek bij MFA De Schans. Wel zou er in het centrum een aantal parkeerplekken voor kortparkeren, bijvoorbeeld vijftien minuten, beschikbaar moeten blijven.

Kasteeltuinen

Om een autoluw centrum te realiseren, is een aantal andere zaken van belang. Zo is een betere benutting van de parkeergelegenheid bij De Kasteeltuinen nodig. Nu kan daar geparkeerd worden voor een dagtarief van vijf euro. Volgens de gemeente Venlo is de toeristische attractie bereid het eigen parkeerterrein geschikt te maken voor kortparkeren.

Bij De Schans moet het automobilisten verboden of fysiek onmogelijk gemaakt worden daar nog langer wild te parkeren in de berm of op de fietsstrook. Bij De Schans zou een parkeerterrein moeten komen voor bewoners en ondernemers uit het centrum. Ook zijn er plannen voor een betere bewegwijzering en betere verbinding tussen De Kasteeltuinen en het centrum.

Ook is de wens dat er een centrale fiets- en motorparkeerplaats komt. Een optie is een plek bij De Schanstoren.

Budget

Onduidelijk is hoeveel alle maatregelen uit de parkeervisie kosten. De parkeervisie moet sowieso nog vastgesteld worden door het college van B en W en de gemeenteraad. Ook zal er geld vrijgemaakt moeten worden in de begroting voor 2020. De ambtelijke afdeling die betrokken is bij het opstellen van de parkeervisie hoopt dat dit zal gebeuren. „Maar dat is lastig en een onzekere factor”, vertelde een ambtenaar van de gemeente Venlo woensdagavond tijdens de vergadering van de dorpsraad.

Als het benodigde geld in de begroting wordt opgenomen, is het de bedoeling volgend jaar al de eerste maatregelen in Arcen uit te voeren.