Nieuw voetbalcomplex Kelpen-Oler wordt duurder

Print
Nieuw voetbalcomplex Kelpen-Oler wordt duurder

Afbeelding: Getty Images/iStockphoto

Kelpen-Oler / Hunsel / Ell / Grathem -

De aanleg van een nieuw voetbalcomplex in Kelpen-Oler lijkt duurder uit te gaan vallen dan eerder gedacht. Werden de totale kosten eind december 2017 nog op bijna vier miljoen euro geschat, de meest recente schatting komt uit op iets meer dan vijf miljoen euro.

De bedoeling is dat in augustus 2020 de accommodatie klaar is waar de clubs RKESV Ell, RKHVC Hunsel, en GKC uit Grathem/Kelpen-Oler een nieuwe fusieclub gaan vormen. Op dit moment is een voorlopig ontwerp opgesteld dat de komende maanden zal worden omgezet in een definitief ontwerp. Dat de aanleg duurder uit lijkt te vallen komt volgens de gemeente omdat met het voorlopig ontwerp ook duidelijker is geworden wat een en ander gaat kosten.

Prijspeil

De voornaamste kostenstijging wordt veroorzaakt door prijspeilstijgingen en doordat er maatregelen getroffen moeten worden voor de waterhuishouding van het beoogde terrein aan de Oranjestraat in Kelpen-Oler. Ook vallen de bouwkosten hoger uit dan in 2017 voorzien. In de nieuwe berekeningen is verder rekening gehouden met de mogelijkheid dat er aanpassingen moeten komen aan het elektriciteitsnet omdat de huidige capaciteit te laag is voor vier velden met verlichting.

Afgelopen maand is voor omwonenden een informatieavond gehouden over het toekomstige complex. Bewoners vroegen onder meer aandacht om overlast van geluid en de veldverlichting zo veel mogelijk te voorkomen. Ook waren er zorgen over de toekomstige verkeersafwikkeling. De bedoeling is dat auto’s via de Oranjestraat van en naar het terrein gaan. Gekeken wordt nog of er voor fietsers een aparte verbinding kan komen in het verlengde van de Kerkstraat.

Kosten

In november van dit jaar moet, nadat het definitieve ontwerp klaar is, ook het uiteindelijke kostenplaatje duidelijk worden. Om de meerkosten te kunnen dekken onderzoekt de gemeente verschillende opties. Daartoe behoren onder meer kijken of verenigingen eigen vermogen in kunnen zetten en of er budget kan komen uit het potje voor Ôs Dörp. Ook de besparing op de onderhoudslasten wordt bekeken, omdat er van vier accommodaties teruggegaan wordt naar een.

Als alles voorspoedig verloopt kan het nieuwe voetbalcomplex in Kelpen-Oler in september volgend jaar in gebruik worden genomen. De huidige voetbalaccommodaties worden vervolgens afgebroken.