Advies: streep door nieuw stuk randweg voor Nederweert

Print
Advies: streep door nieuw stuk randweg voor Nederweert

Drukte op de provinciale N266 in Nederweert. Afbeelding: John Peters

Nederweert / Ospel / Leveroy / Nederweert Eind / Ospeldijk -

Nederweert heeft geen nieuw stuk randweg nodig, zo luidt het advies van de stuurgroep en de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL).

De voorkeur van PCOL en stuurgroep (van gemeente en provincie) scoort bovendien hoog in de kosten-/batenanalyse (MKBA). De aanpak van verkeersknelpunten zonder extra randweg levert 5 keer de investering op, met randweg 2,2. De knelpunten op de N266 en N275 zijn bovendien niet zo groot dat een alternatief tracé nodig is, toont recent verkeersonderzoek aan. Het optimaliseren van de verkeerslichten volstaat. Verder komen rotondes bij de Bengele en de Schoolstraat, een extra toe- en afrit naar en van de A2, zal de rotonde bij Nederweert-Eind worden aangepakt en komen er een fietsbrug over en een fietstunnel onder de bestaande randweg.

Advies: streep door nieuw stuk randweg voor Nederweert
De alternatieven met extra randweg (links) en zonder. Foto: gemeente Nederweert

Kosten

Financieel zijn de verschillen enorm: met randweg kost het project 31,4 miljoen euro, zonder 16,5 miljoen. Omdat het ontwikkelen van de kanaalzone aan de kant van Nederweert zonder randweg minder toelaat, zijn ook hier minder kosten mee gemoeid: 3,6 miljoen euro. Met randweg kan onder meer een park met wandelpad en een terras langs het kanaal worden aangelegd en kost herontwikkeling 10,2 miljoen euro. In beide gevallen wordt een tweede brug over de Zuid-Willemsvaart gelegd voor langzaam verkeer. De kosten voor de gemeente Nederweert lopen daarbij op van 7,725 miljoen zonder randweg, 20,75 miljoen euro met randweg mits de provincie instemt tot 26,6 miljoen met randweg zonder instemming noch bijdrage van de provincie. Bijkomend voordeel van de optie zonder extra randweg is dat in dat geval samenwerkingsverband GOML en provincie willen bijdragen aan een snelfietsverbinding naar Weert.

Lees ook: Kiezen uit twee kwaden: kanaal of nieuwe randweg als barrière

Op 9 juli neemt de gemeenteraad een besluit over variant en geld voor kanaalzone, eind dit jaar hakken Provinciale Staten de knoop door. De uitvoering is voorzien in 2023.

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen