Woningbouw op schoollocatie Nieuwstadt

Print
Woningbouw op schoollocatie Nieuwstadt

Ter illustratie. Afbeelding: IStock/Getty Images

Nieuwstadt -

Op het braakliggend terrein in Nieuwstadt waar tot 2017 de burgemeester Willemeschool stond, worden woningen gebouwd.

MVJ Ontwikkelingen BV, onderdeel van Mulleners Vastgoed uit Echt, gaat de woningen bouwen. Daarvoor is een exploitatieovereenkomst getekend. Het gaat in totaal om 27 woningen van verschillende typen.

Het terrein tussen de Susterderweg en de Schooltraat, is opgedeeld in drie deelgebieden. Op de locatie die als eerste wordt ontwikkeld, komen in totaal negentien koopwoningen. Het gaat om tien gezinswoningen en zes levensloopbestendige woningen. Daarnaast zijn er twee kavels aangewezen voor eigenbouw. Als er geen interesse is voor deze kavels, dan worden nog eens drie gezinswoningen gebouwd.

Sociale huurwoningen

De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om vijf sociale huurwoningen te realiseren op het terrein. Mocht dit niet lukken, dan neemt de ontwikkelaar ook deze locatie van de gemeente over om er vijf patiowoningen te bouwen. Verder wordt nog onderhandeld over de plek waar nu een fitnesscentrum ligt. Hier zouden nog eens drie woningen gebouwd kunnen worden.

Het terrein is eigendom van de gemeente. Op deze plek stond de basisschool ‘Burgemeester Willeme’ die in 2017 werd gesloopt. Om de woningbouw mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan aangepast worden. Dit wordt begin volgend jaar aan de gemeenteraad voorgelegd waarna de bouwstart is voorzien voor de tweede helft van 2020.