Nederweert houdt geld over, bijna 380.000 euro voor reserve

Print
Nederweert houdt geld over, bijna 380.000 euro voor reserve

De Noordervaart in Nederweert. Afbeelding: De Limburger

Nederweert / Ospel / Leveroy / Nederweert Eind / Ospeldijk -

De gemeente Nederweert heeft vorig jaar 378.460 euro overgehouden, zo blijkt uit de jaarrekening. Het bedrag is fors meer dan de 300.000 euro overschot die eerder is begroot.

Dat Nederweert bijna 80.000 euro meer overhoudt, komt vooral doordat loonkosten minder hard zijn gestegen dan verwacht. De gemeente is meer kwijt aan onderhoud van groen en wegen en de bestrijding van de processierups. Bovendien heeft de gemeente een tekort op de uitvoering van taken in het sociaal domein. Dat tekort van 381.000 euro wordt gedekt uit de reserve die hiervoor is en na aftrek nog 2,9 miljoen euro groot is.

Ook op de langere termijn is de gemeentekas van Nederweert goed gevuld met een begrotingsruimte die de komende vier jaar oploopt van net iets onder de 5 ton naar 534.695 euro. Daarin zijn de eventuele meerkosten voor het verbeteren van de infrastructuur rond de provinciale wegen N266 en N275 nog niet verwerkt omdat daarover dit jaar nog moet worden besloten door gemeenteraad en provincie. Bovendien onderzoekt de gemeente recreatieve mogelijkheden op en rond de Kanalenviersprong en de Noordervaart, wordt nog hard gewerkt aan een plan voor het gebied rond sporthal Bengele en De Uitwijck en het onder één dak huisvesten van tien organisaties in wonen, welzijn en zorg. Op 25 juni beslist de gemeenteraad of met het overschot van 380.000 euro de reservepot wordt bijgevuld, zoals het college voorstelt.