Pensioenen

Dertigers en veertigers zijn straks de klos

Print
Dertigers en veertigers zijn straks de klos

Afbeelding: iStock

Het nieuwe pensioenstelsel dreigt bijzonder negatief uit te pakken voor de huidige dertigers en veertigers. Zij kunnen er wel 15 procent op achteruitgaan. Hoe groot de daadwerkelijke schade wordt, is afhankelijk van de compensatiemaatregelen.

Het nieuwe pensioenstelsel dreigt bijzonder negatief uit te pakken voor de huidige dertigers en veertigers. Zij kunnen er wel 15 procent op achteruitgaan. Hoe groot de daadwerkelijke schade wordt, is afhankelijk van de compensatiemaatregelen.

Doorrekening van het pensioenakkoord door de Pensioenfederatie brengt tevens aan het licht dat de pensioenpremie van alle werknemers omhoog zal moeten. Immers het alternatief, geld overhevelen uit de kapitaalbuffers van de pensioenfondsen, is maar in een paar gevallen mogelijk. Veel fondsen hebben volgens de koepelorganisatie geen of nauwelijks buffers.

Rekening

De Pensioenfederatie concludeert dat de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel voor de fondsen flink kunnen verschillen. Toch zijn er wel een paar algemene conclusies te trekken. Zo ligt de rekening vooral bij de jongere werknemers. Een dertiger kan er tot wel 15 procent in pensioen op achteruitgaan in het nieuwe stelsel. Voor ouderen is het nieuwe systeem over het algemeen juist gunstiger. Gepensioneerden gaan er in het nieuwe systeem bijna altijd op vooruit.

De Pensioenfederatie zet wel een flinke ‘maar’ bij bovenstaande conclusies. Hoe de sommen in de praktijk uitvallen, scheelt namelijk heel erg per pensioenfonds. Een fonds dat goed bij kas zit, kan benadeelden veel makkelijker compenseren dan een fonds dat krap bij kas zit.

Vooruit

De Pensioenfederatie maakte ook sommen waarbij de meeste mensen er juist op vooruitgaan in het nieuwe stelsel. Maar dan moet de economie wel ‘meewerken’. Belanden we met zijn allen in een recessie, waarbij de rente ook nog eens laag blijft, dan zal dat een flink gat slaan in vrijwel alle pensioenen.

De kans dat de pensioenen gekort worden in het nieuwe stelsel, is tweemaal zo groot als nu, waarschuwt Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie: gemiddeld eens in de drie jaar. De andere twee jaren kunnen de pensioenen dan weer extra verhoogd worden.

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen