Zuid-Limburgse scholen voor ernstig meervoudig beperkte kinderen willen fuseren

Print
Zuid-Limburgse scholen voor ernstig meervoudig beperkte kinderen willen fuseren

Afbeelding: ingimage

Valkenburg / Berg / Walem / Houthem / IJzeren / Vilt / Sibbe / Oud-Valkenburg / Schin op Geul / Berg en Terblijt / Geulhem / Terblijt / Heerlen / Hoensbroek / Maastricht / Itteren -

Tyltylschool de Maasgouw voor ernstig meervoudig beperkte kinderen in Maastricht en Mytylschool Adelante in Houthem-Sint Gerlach willen gaan fuseren.

De intentie-overeenkomst is getekend. Wel moeten de ouders en de medezeggenschapsraden zich nog definitief uitspreken over de fusie.

Lees ook: Zorggeld naar onderwijs: nieuw regeling voorlopig alleen in Zuid-Limburg

Volgens directeur Jeroen Phijl van de Tyltylschool zijn er verschillende redenen om samen verder te gaan. Eén daarvan is de bevolkingskrimp in Zuid-Limburg. „Het aantal leerlingen daalt gestaag: van 110 op het hoogtepunt naar 81 nu. Het wordt steeds lastiger om als éénpitter het hoofd boven water te houden.” De Tyltyl-leerlingen blijven voorlopig op de locatie aan de Bemelergrubbe in Maastricht.

Passend onderwijs

Los van de fusie ligt er een plan om een deel van het persoonsgebonden budget in te zetten voor de zorg die de leerlingen onder schooltijd krijgen. Tot nu toe viel het onderwijs aan de Tyltylschool in de duurste categorie maar er wordt toewerkt naar een andere verdeling van de budgetten waardoor de school op jaarbasis 9.000 euro per leerling minder krijgt. Dat is mede het gevolg van de invoering van passend onderwijs in 2014.

De ouders van twee leerlingen van de Tyltylschool zijn het niet eens met de gang van zaken. Volgens hen is het niet de bedoeling dat zorggeld wordt gebruikt als lapmiddel voor onderwijstekorten. Ze voelen zich gesteund door de Tweede Kamer, die eerder dit jaar een motie aannam van VVD-er Rudmer Heerema die wil dat er een regeling komt waardoor de zorg in onderwijs zo veel mogelijk direct bekostigd wordt om zo een einde te maken aan de bureaucratische rompslomp voor de betrokken scholen en ouders.

Onrust

„Op dit moment zetten wij al een groot deel van het pgb van onze zoon in voor zijn vaste begeleider op school”, zegt Jeroen Frederik, vader van de 14-jarige meervoudig gehandicapte Sem. „De rest gaat op aan de zorg na school en zorg in de schoolvakanties. Moet er nog meer budget naar school? En waarvoor dan? Of moet zijn vaste begeleider plaatsmaken voor een onbekende begeleider van Adelante? Wie heeft daar baat bij? De school zou moeten opkomen voor deze kwetsbare groep leerlingen in plaats van te fuseren bij wijze van oplossing”, aldus Frederik.

Phijl begrijpt dat plannen voor onrust kunnen zorgen. „We willen dat zo veel mogelijk voorkomen en proberen zo transparant mogelijk te zijn. Met de MR zijn afspraken gemaakt over de te volgen strategie en als de fusie-effectenrapportage er ligt, nodigen we de ouders graag uit.”

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen