Politie waarschuwt voor gevaren van magneetvissen

Print
Politie waarschuwt voor gevaren van magneetvissen

Afbeelding: Getty Images/iStockphoto

De politie wil jongeren wijzen op de gevaren van het zogenaamde magneetvissen. De laatste maanden ziet de politie een toename van personen, vooral jongeren, die zich hier mee bezighouden.

Magneetvissen wordt steeds populairder, ook in Limburg. De politie waarschuwt voor de risico’s van deze hobby. Magneetvissers bedienen zich van een lange lijn met daaraan een zeer krachtige magneet om vanaf de oever of brug voorwerpen op te vissen. Meestal vist men met een magneet (daar hechten zich metalen zoals ijzer aan) een roestige fiets of verloren gereedschap op.

Munitie

Op diverse plekken in Limburg is in de Tweede Wereldoorlog hard gevochten en munitie verschoten dat niet allemaal ontploft is. De gemeenten doen er alles aan om deze plekken zo veilig mogelijk te maken. Echter ook na 75 jaar wordt er binnen onze provincie nog instabiele en niet ontplofte munitie aangetroffen. Zaken zoals klein kaliber munitie, handgranaten en geschutsmunitie kunnen bij of na het opvissen gevaarlijk zijn. Alleen door professionals is vast te stellen of deze objecten al dan niet verschoten zijn en in welke (on-)veilige toestand ze daarbij verkeren.

Lees ook: Visser haalt handgranaat uit gracht in Baarlo

De politie adviseert met het oog op de veiligheid bij het aantreffen van deze objecten afstand te bewaren, de hulpdiensten te bellen en van de voorwerpen af te blijven. Door te alarmeren kan het projectiel op een verantwoorde manier opgeruimd worden.

Risicovol

Wat maakt het magneetvissen dan extra risicovol? Door met een sterke magneet deze objecten op te vissen, bestaat de mogelijkheid dat veiligheden opgeheven worden gedurende het vissen. Dan worden ze erg gevaarlijk voor de visser en zijn/haar omgeving. Maar ook enkel het verplaatsen of bewegen van een dergelijk voorwerp kan er dan voor zorgen dat er een ontploffing volgt. Bij het opvissen van vuurwapens is het (door corrosie of slib) moeilijk te herkennen of een vuurwapen schietklaar is. Ondeskundig handelen, kan zo maar leiden tot een ongewild schot met alle gevolgen van dien.

Opgeviste vuurwapens kunnen daarnaast gebruikt zijn bij andere strafbare feiten. Bij het opvissen hiervan worden DNA-sporen vervuild en mogelijk onbruikbaar. Daarmee wordt de opsporing van strafbare feiten onnodig bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt.

Het magneetvissen is in Nederland niet verboden, tenzij een lokale overheid anders bepaalt.