Waterschap gaat Schelkensbeek bij Reuver verbreden

Print
Waterschap gaat Schelkensbeek bij Reuver verbreden

Eén van de maatregelen is het vergroten van de duiker in de beek. Afbeelding: Ger Peeters

Reuver -

Waterschap Limburg is gestart met het klimaatrobuust maken van de Schelkensbeek. De eerste werkzaamheden worden uitgevoerd bij de Krommenhoekerweg in Reuver.

Zo wordt de watergang van de beek verbreed en de aanwezige duiker vergroot. Volgens woordvoerster Josette Van Wersch van het waterschap gaat het om een van de grootste knelpunten in het project. Het waterschap treft in het gebied rondom de Schelkensbeek maatregelen tegen wateroverlast en droogte als gevolg van de klimaatverandering. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeenten Beesel en Venlo, agrariërs, Staatsbosbeheer, LLTB en Rijkswaterstaat. Het project maakt deel uit van het meerjarenprogramma Water in Balans. De werkzaamheden in Reuver zullen ongeveer twee weken in beslag nemen.

De Schelkensbeek ontspringt ten zuidoosten van Reuver, en stroomt parallel aan de A73 langs Offenbeek, Ronkenstein en de Schelkensberg noordwaarts. Tussen Reuver en Beesel mondt de beek uit in de Maas.