Huisarts en praktijkondersteuner te gast bij Alzheimercafé Gulpen

Print
Huisarts en praktijkondersteuner te gast bij Alzheimercafé Gulpen

Afbeelding: ANP

Gulpen / Ingber / Reijmerstok / Slenaken / Beutenaken / Epen / Trintelen / Nijswiller / Partij / Wahlwiller / Wittem / Eyserheide / Piepert / Eys / Elkenrade / Wijlre / Heijenrath / Mechelen / Diependal -

Alzheimer Café Gulpen, de maandelijkse ontmoetingsplaats voor iedereen die meer wil weten over dementie of steun zoekt bij lotgenoten, vindt plaats op woensdagmiddag 26 juni. Sprekers zijn de huisarts S. Koopmans en praktijkondersteuner Patty Schijns van de huisartsenpraktijk te Wijlre. Zij gaan in op het thema ‘De rol van de huisarts bij dementie’.

Dokter Koopmans spreekt over verschillende vormen van dementie, de diagnose, het keukentafelgesprek en de dagopvang. Patty Schijns vertelt over haar ervaringen, het belang van de mantelzorger en haar rol en het verschil ten opzichte van de casemanager.

De bijeenkomsten van het Alzheimer Café Gulpen vinden elke laatste woensdagmiddag van de maand plaats in de parochiezaal te Gulpen aan het Kapelaan Pendersplein. Belangstellenden zijn welkom vanaf 14.00 uur. Het programma is van 14.30 tot 16.00 uur. De ingang van de parochiezaal is tegenover de zijingang van de Sint Petruskerk. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.

Respijtzorg

De eerstvolgende bijeenkomst na de zomervakantie is op woensdag 28 augustus. Dan spreken Lilian Frusch en Sonja Smeets – mantelzorgmakelaar - over het onderwerp: “Wat kan het Steunpunt Mantelzorg voor u betekenen?” Wat is respijtzorg? Welke mogelijkheden zijn er in deze regio voor dagbesteding?

Op woensdag 25 september spreekt Mr. Van Thoor, notariskantoor Fischer-Van Thoor te Wittem: wat moet iemandregelen als de partner Alzheimer heeft? Wat is wilsonbekwaamheid?

Het Alzheimercafé Gulpen is een initiatief van Leven naast de Brouwerij, dat ook uitvoering geeft aan het Taalcafé, de Hoeskamer van Gullepe, het Repaircafé en het Jongerencafé.