Den Haag

Hoge Raad toont zich zeer kritisch over de spaartaks maar grijpt niet in

Print
Hoge Raad toont zich zeer kritisch over de spaartaks maar grijpt niet in

Afbeelding: Getty Images

De Hoge Raad heeft bezwaren tegen de hoogte van het fictieve rendement dat de Belastingdienst hanteert voor de vermogensrendementsheffing op spaargeld. Zonder veel risico te nemen was het voor belastingplichtigen in 2013 en 2014 met hun spaargeld niet haalbaar om een rendement van 4 procent te behalen, stelt de hoogste rechter. Echt ingrijpen doet de Hoge Raad evenwel niet.

Het is aan de Belastingdienst zelf om de bezwaren af te wikkelen, stelt het hoogste rechtsorgaan van Nederland. De Bond voor Belastingbetalers voert al jaren een juridische strijd omdat de spaartaks gebaseerd zou zijn op een onrealistisch fictief rendement, zeker door de al jaren lage rente in Europa. Over dat fictieve rendement is vervolgens 30 procent belasting geheven.

Wat de conclusies van de Hoge Raad precies betekenen voor individuele belastingbetalers, blijft onduidelijk. Dat hangt er ook van af of mensen zijn geconfronteerd met een zogenoemde buitensporig zware last. Om dat te bepalen zou ook moeten worden gekeken naar het belastingtarief van 30 procent en de situatie kan sterk van persoon tot persoon verschillen. Dit soort individuele toetsen vallen buiten het bereik van de gevoerde massaalbezwaarprocedures.

De Bond voor Belastingbetalers reageert verheugd, ondanks dat belastingbetalers door de uitspraak niet direct geld terug kunnen zien van de fiscus. De belangenbehartiger vindt het vooral belangrijk dat de Hoge Raad heeft gezegd dat de spaartaks, ook wel box 3-heffing genoemd, op stelselniveau eigenlijk niet klopte.

In de komende weken buigt de Bond zich nog over de vraag of deze uitspraak moet worden voorgelegd aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Ook werkt de organisatie aan procedures tegen de spaartaks in andere jaargangen dan 2013 en 2014. In 2017 is de wet op dit vlak wat aangepast.

Het dossier ligt in de politiek nog steeds gevoelig. „Nu weet iedere belastingbetaler dat het veronderstelde rendement van 4 procent voor de circa 3 miljoen box 3-belastingplichtigen de werkelijkheid geenszins benadert”, benadrukt de Bond. „Wij zien deze uitspraak als een aansporing voor de Tweede Kamer en het kabinet om de herziening van box 3, zoals vastgelegd in het regeerakkoord Rutte 3, in hoog tempo te realiseren.”

De Belastingdienst zegt het vonnis te zullen bestuderen.

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen