Echt-Susteren houdt dikke vier ton over in 2018

Print
Echt-Susteren houdt dikke vier ton over in 2018

Ter illustratie. Afbeelding: Archief De Limburger

Echt -

Ruim 433.000 euro resteert aan de positieve kant van de jaarrekening 2018 van de gemeente Echt-Susteren.

Een kwart van dat bedrag bestaat uit geld dat overblijft door niet uitgevoerde taken binnen het samenwerkingsverband (MER) met Roerdalen en Maasgouw. Het college stelt voor om 100.000 euro te reserveren voor 2019, wanneer deze taken naar verwachting wel uitgevoerd worden.

Wat overblijft is voor een groot deel alvast aan de kant gezet omdat de gemeente geld moet terugbetalen aan het Rijk. Elke gemeente in Nederland ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage. Deze is niet ieder jaar hetzelfde. Over 2018 kreeg Echt-Susteren 160.000 euro minder, dat wordt betaald vanuit het positief saldo op de jaarrekening. Eenzelfde bedrag vloeit naar de post ‘reserve vermindering kapitaallasten’ die de gemeente kan inzetten voor het verlagen van rente en afschrijvingslasten.

Salarispost

Grootste negatieve kostenpost was vorig jaar het personeel, met name door hogere salarissen. De gemeente was daaraan bijna twee ton meer kwijt in 2018 dan geraamd.

Het grootste bedrag aan de batenkant is de 206.000 euro onder de post ‘Leges opbrengsten’. Het gaat om een bedrag dat door een hogere opbrengst aan leges bij het samenwerkingsverband MER, terugvloeit in de gemeentekas.