Burgemeester Heerlen wil coffeeshop The Brothers half jaar sluiten

Print
Burgemeester Heerlen wil coffeeshop The Brothers half jaar sluiten

Voor coffeeshop The Brothers aan de Heerlerbaan dreigt een sluiting van een half jaar. Afbeelding: BAS QUAEDVLIEG

Heerlen / Hoensbroek -

Burgemeester Roemer wil de Heerlense coffeeshop The Brothers voor een half jaar sluiten. Controleurs hebben een te grote handelsvoorraad gevonden in omliggende panden. Die moeten ook dicht.

De drie Heerlense coffeeshops worden twee à drie keer per jaar gecontroleerd. Op 2 april heeft de gemeente een reguliere bestuurlijke controle uitgevoerd bij The Brothers aan de Heerlerbaan. Daarbij zijn in drie omliggende panden grote hoeveelheden softdrugs aangetroffen die tot de handelsvoorraad van The Brothers behoorden. Het ging in totaal om circa 40 kilo, terwijl volgens de gedoogcriteria maximaal 500 gram is toegestaan.

Handhavingsbeleid

Waarnemend burgemeester Emile Roemer kondigt een ‘bestuurlijke maatregel’ aan: „Conform het handhavingsbeleid drugs- en overige woonoverlast. Concreet betekent dit dat ik van plan ben om de coffeeshop en de drie omliggende panden te sluiten voor een periode van zes maanden.”

De coffeeshophouder is hierover mondeling en schriftelijk geïnformeerd, zegt Roemer. De eigenaar krijgt de gelegenheid om te reageren door zienswijzen in te brengen. „Deze argumenten zal ik zorgvuldig wegen en daarna neem ik een definitief besluit. Dat verwacht ik in juli van dit jaar te doen.”

Sluitingsbevel

Tegen een definitief sluitingsbevel kan de uitbater bezwaar maken. Hij kan ook een voorlopige voorziening aanvragen. The Brothers is in 2014 voor een jaar gesloten na meerdere incidenten. De eigenaar vocht de sluiting tevergeefs aan bij de rechter. Hij ging meer recent akkoord met verplaatsing van zijn zaak naar de voormalige afwerkplek aan de Imstenraderweg. De wijkraad van Heerlerbaan had daar na een ernstig schietincident op aangedrongen. Buurtbewoners vreesden voor hun veiligheid.