Roermond wil zekerheden over deelname aan landelijke wietproef

De twee coffeeshops in de Roermondse binnenstad zorgen voor de nodige overlast voor omwonenden. © John Peters

Roermond wil meedoen aan de landelijke wietproef, maar wil eerst uitsluitsel over een aantal zaken. Daarom heeft de gemeente zich onder voorbehoud aangemeld.

Gertie Driessen

Probleem voor Roermond is dat de inschrijftermijn voor deelname aan het experiment met legaal geteelde wiet 10 juni eindigde, terwijl de gemeente niet weet of ze aan alle voorwaarden kan voldoen. Een van de spelregels is dat grensgemeenten het zogeheten ingezetenen criterium moeten handhaven en geen buitenlanders mogen toelaten in de coffeeshops. In Roermond bestaat de helft van de klanten uit Duitsers. De discussie over het coffeeshopbeleid loopt al jaren, maar besluiten over verplaatsing en/of handhaving van het ingezetenen criterium zijn nog niet gevallen.

Wil Roermond serieus kans maken, dan moet de gemeente dat criterium binnen afzienbare tijd invoeren. Dat druist in tegen de afspraken die burgemeester Rianne Donders met de raad heeft gemaakt over besluitvorming in december op basis van tal van onderzoeken. Bovendien zijn er kosten aan verbonden, zoals ook met deelname aan de proef kosten zijn gemoeid. Daarnaast zal er extra politiecapaciteit nodig zijn om te voorkomen dat de straathandel welig gaat tieren als Duitsers de coffeeshops niet meer in mogen. Roermond schat die kosten op jaarlijks zo’n 180.000 euro, extra politiecapaciteit niet meegerekend.

Donders heeft minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) om een gesprek gevraagd om over een aantal financiële en juridische zaken duidelijkheid te krijgen. De kans dat ze dat uitsluitsel krijgt, is klein. Voor zover mogelijk zijn de spelregels voor deelname aan de wietproef vastgelegd en zijn vragen van gemeenten beantwoord tijdens informatiesessies in het land. Voor het experiment is een budget van twee miljoen per jaar beschikbaar. Welke gemeente wat krijgt, zal op voorhand moeilijk te zeggen zijn. In dat geval moet de Roermondse raad de benodigde financiën beschikbaar stellen. De kwestie wordt maandag besproken in een commissievergadering.