Beek start met pilot om grote schulden bij inwoners te voorkomen

Print
Beek start met pilot om grote schulden bij inwoners te voorkomen

Foto ter illustratie. Afbeelding: ANP XTRA

Spaubeek / Beek / Maastricht-Airport / Geverik / Groot Genhout / Kelmond / Klein Genhout / Neerbeek -

Gemeente Beek wil inwoners met problematische schulden in een vroeg stadium in beeld krijgen. Het college stelt daarom 9.500 euro ter beschikking voor een pilot ter preventie van schulden.

Onder andere woningverhuurders, zorgverzekeraars en nutsbedrijven krijgen meer mogelijkheden om de gemeente op de hoogte te stellen van betalingsachterstanden. Op het moment dat de gemeente vanuit twee bronnen een melding krijgt, neemt zij contact op met de inwoner in kwestie. Hierdoor komen burgers met (dreigende) problematische schulden in een vroeger stadium in beeld.

Voorbereiding

De pilot is een voorbereiding op een wetswijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) die op 1 januari 2020 van kracht wordt, waarbij het tijdig signaleren en voorkomen van problematische schulden vooropstaat. De 9.500 euro die het college van Beek vrijmaakt is nodig om voor de uitvoering van de pilot extra capaciteit in te kunnen zetten.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat 10 procent van de huishoudens in Nederland te maken heeft met schulden. In Beek melden zich jaarlijks ongeveer zeventig gezinnen (slechts een kleine 1 procent) met schulden bij de gemeente.