Mogelijke nieuwe rechtsgang om beachclub Panheel

Print
Mogelijke nieuwe rechtsgang om beachclub Panheel

Luc van Engelen met op de achtergrond de beachclub. Afbeelding: Archief De Limburgr/Jan-Paul Kuit

Panheel -

De meest recente stap in het dossier Funbeach lijkt wederom uit de draaien op een juridische strijd tussen gemeente en omwonenden.

De langlopende zaak handelt nog steeds om beachclub Degreez. Eind vorig jaar oordeelde de Raad van State dat de in 2015 verleende vergunning in strijd was met het geldende bestemmingsplan. De gemeente kreeg een flinke tik op de vingers en zocht naar een mogelijkheid om de vergunning te repareren. Dat resulteerde in een ‘verklaring van geen bedenkingen’ waarin een aantal voorwaarden werden opgenomen waar de ondernemer aan moest voldoen.

Na de vaststelling door de gemeenteraad in januari lagen de verklaring en nieuwe omgevingsvergunning ter inzage. Omdat er enkele ingediende zienswijzen gegrond werden verklaard door het college van burgemeester en wethouders, moet de gemeenteraad een besluit nemen. Zodoende kregen de bezwaarmakers vanavond tijdens commissievergadering wederom de kans om hun onvrede te uiten over de gang van zaken.

„Panheel heeft geen behoefte aan een uitbreiding of andere invulling”, stelt bezwaarmaker Peter van Liempt. „De afgelopen tien jaar zijn afspraken over de invulling genegeerd door de gemeente en ondernemer. Het gaat niet slechts om contracten maar ook om morele verwachtingen bij de omwonenden. Met wat nu ter tafel ligt, zijn wij juridische mogelijkheden om dit aan te vechten.”

Ondernemer Luc van Engelen van Funbeach stelt dat hij de afgelopen vijf maanden zijn best heeft gedaan om aan de voorwaarden te voldoen. Hij liet geluidsluizen plaatsen bij de beachclub, plaatste een muur langs de Velkenskamp, liet paviljoen Wakerslounge slopen en sloot een toegangspoort. Zelf schat hij de investering op een half miljoen euro.

De gemeenteraad beslist begin juli over de verklaring en de vergunning. Tegen die tijd komt de gemeente ook met een plan om in het achterliggend agrarisch gebied een parkeervoorziening voor Funbeach te realiseren met een gewijzigde verkeersafwikkeling.