Infomarkt waterschap over plannen dijkversterking Beesel

Print
Infomarkt waterschap over plannen dijkversterking Beesel

De Beeselse dijk ter hoogte van kwekerij Bouten. Afbeelding: Ger Peeters

Beesel / Reuver -

Waterschap Limburg legt vanaf 20 juni de plannen voor versterking van de dijken langs de Maas in Beesel ter inzage. Omwonenden en andere betrokkenen hebben tot 31 juli tijd om te reageren.

Dat kan online via de website van het waterschap, maar ook tijdens een tweetal inloopbijeenkomsten in zaal De Bongerd aan de Markt in Beesel. De eerste is op dinsdag 25 juni van 19.00 tot 21.00 uur.

Omdat de inzagetermijn grotendeels samenvalt met de schoolvakanties, is het Ontwerp Projectplan Waterwet deze week al op de site geplaatst. In De Bongerd wordt een informatiemarkt ingericht. Bezoekers kunnen kaarten raadplegen en procedures inzien. Medewerkers van het waterschap zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. De tweede inloopavond is op maandag 22 juli.

Versterking van de Beeselse dijken is volgens het waterschap noodzakelijk omdat deze niet hoog en sterk genoeg zijn. Daarnaast zijn nieuwe dijken nodig om het water te keren dat bij een hoge Maasstand achterlangs de dorpskern in kan stromen. Ook worden extra maatregelen getroffen om kwelwater tegen te gaan.