Simpelveld schrijft zwarte cijfers

Print
Simpelveld schrijft zwarte cijfers

Burgemeester Richard de Boer (links), hier met collega Wil Houben van Voerendaal. Afbeelding: Luc Lodder

SIMPELVELD / Bocholtz / Huls / Ransdaal / Craubeek / Klimmen / Weustenrade / Fromberg / Kunrade / Ubachsberg / Voerendaal / Winthagen -

Terwijl gemeenten als Heerlen en Landgraaf interen op hun reservers, schrijven kleine plaatsen zoals Simpelveld en Voerendaal zwarte cijfers.

De gemeente Simpelveld sluit het financieel jaar 2018 af met een voordelig saldo van ruim 3,2 ton: meer dan het begrote overschot van 58.000 euro.

Burgemeester en tevens portefeuillehouder Financiën Richard de Boer stelt dat dit deels komt doordat werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd. „Die budgetten worden overgeheveld naar 2019. Het college stelt de gemeenteraad voor om met het dan nog resterende budget van 224.000 euro de algemene reserve aan te vullen.”

Regenwater

Simpelveld investeerde afgelopen jaar onder meer in het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Ook werd de nieuwe brandweerkazerne geopend. Daarnaast begon de reconstructie rondom de kerk in Simpelveld, in combinatie met de aanleg van de parkeerplaats bij de nieuwe brandweerkazerne en de herinrichting van het terrein Creuze. In mei 2018 is het afkoppelen van regenwater bij Hulsveld en Bosschenhuizen gereedgekomen.

Met een algemene reserve van ruim vijf miljoen euro is de financiële positie volgens het gemeentebestuur solide en stabiel. Die reserve er om incidentele tegenvallers op te kunnen vangen, waardoor het basisvoorzieningenniveau wordt veiliggesteld.

Bestemming

De gemeenteraad moet de jaarstukken nog goedkeuren en besluiten over de bestemming van het overschot.