Burger wil kenniscentrum over klimaat

Print
Burger wil kenniscentrum over klimaat

In Venlo werd eind vorig jaar een burgertop gehouden. Afbeelding: Lé Giesen

Roermond -

Er moet een kenniscentrum komen over klimaat, milieu en energie. Dat is een van de aanbevelingen die burgers hebben gedaan aan de provincie. Ook een instantie die het drugsafvalprobleem aanpakt, is wenselijk.

Zo’n tweehonderd Limburgers hebben de afgelopen maanden meegedacht over thema’s die zij belangrijk vinden voor de provincie. Op een drietal burgertops, die eind vorig jaar werden gehouden, mocht iedereen plannen maken voor de provincie. Een panel van ruim 200 burgers heeft deze gebundeld in een aantal aanbevelingen.

Tijdens de burgertops werd nagedacht over welke koers de provincie zou moeten varen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, milieu en digitalisering. En wat kan de provincie doen om haar burgers gezonder te maken?

Zes panels zijn vervolgens de adviezen over zes thema’s gaan uitwerken: veiligheid, milieu, welzijn, werkgelegenheid, relatie met de overheid en digitalisering.

Planbureau

Zo zien de panelleden graag dat er een expertisecentrum komt over energietransitie, klimaateffecten en onzekerheden in grondstoffentekorten en milieueffecten. ‘Zowel burgers als ondernemers hebben in deze onzekere tijden behoefte aan een betrouwbare bron van informatie of richtinggevers’, schrijven zij.

Daarnaast pleiten de burgerpanels voor een Planbureau voor Positief Maatschappelijk Welzijn dat de provincie Limburg en andere instanties zoals de waterschappen en het onderwijs gaat adviseren over de vraag hoe zij het welzijn van de bevolking kan vergroten.

De kloof tussen overheid en burgers is te groot, constateren de panels. Die relatie is aan vernieuwing toe. Als de overheid iets wil, zal zij actief op burgers moeten afstappen, ‘Er zijn honderden initiatieven, maak daar gebruik van’, schrijven de panelleden. Breng de kartrekkers en de mensen om wie het gaat bij elkaar.

Drugsafval

Ook vinden ze dat de aanpak van drugsafval te versnipperd is en bij één instantie moet komen te liggen. ‘Geconcludeerd kan worden dat de versnippering in beleid en bevoegdheden niet effectief is. Het is van belang een duidelijke lijn te trekken.’

Het initiatief voor de ‘inspraaktop’ komt van PvdA-Statenlid Aleida Berghorst die hiervoor unaniem steun kreeg in de Provinciale Staten. Zij hoopte via deze pilot burgers een plek te geven waar ze kunnen meedenken over de toekomst en ze op die manier te betrekken bij de besluiten die de provincie neemt. Na de zomer gaat zij samen met VVD-Statenlid Herman Nijskens een initiatiefnota schrijven, in nauwe samenwerking met de panelleden. Daarin worden al deze aanbevelingen opgesteld en vervolgens neergelegd bij de Provinciale Staten.