Airbuddies voor gezond binnenmilieu

© LINSSEN

Zet elke dag je raam tien minuten open en doe dat ook bij het douchen/baden, koken en poetsen. Dat is de eenvoudige boodschap van het Euregionaal project ‘Gezond Binnenmilieu’.

Hennie Jeuken

Los hiervan moet er meer gebeuren om mensen te stimuleren hun woning beter te ventileren en te luchten, zeggen de medewerkers van het project. Ze pleiten voor ondersteuning door professionals in buurten. Zo zouden zogeheten ‘airbuddies’ bewoners in wijken adviezen kunnen geven voor een goede ventilatie en het beter luchten van hun huizen.

Een gezond binnenmilieu is belangrijk, stellen de onderzoekers, want bewoners brengen gemiddeld toch al gauw zo’n zeventig procent van hun tijd door in hun huis.

Voor een structureel beter binnenmilieu en een duurzame gedragsverandering wat betreft ventileren en luchten, is een meer strategische aanpak voor langere termijn nodig, aldus de GGD Zuid Limburg die dit project uitvoerde met collega’s in Belgisch Limburg. Die aanpak moet gedragen worden door de overheid, uitvoerders en de mensen zelf.

In de afgelopen maanden zijn in Nederlands en Belgisch Limburg 12 workshops georganiseerd met zowel huurders, als verhuurders en professionals die werken rond wonen, woonkwaliteit en sociale verhuur. Hieruit bleek dat de boodschappen over ventileren en luchten niet duidelijk genoeg zijn.