Eijsden-Margraten heeft financieel sterke basis

Print
Eijsden-Margraten heeft financieel sterke basis

De situatie is minder nijpend dan bij diverse buurgemeenten. Afbeelding: Ingimage

Gronsveld / Eckelrade / Noorbeek / Mheer / Ulvend / Sint Geertruid / Cadier en Keer / Mesch / Oost-Maarland / Withuis / Rijckholt / Bergenhuizen / Terlinden / Banholt / Bemelen / Margraten / Scheulder / Eijsden / Mariadorp -

Veel gemeenten worden deze dagen geconfronteerd met dreigende miljoenentekorten. Eijsden-Margraten lijkt er beter voor te staan.

Het is de periode van het jaar dat gemeenten de financiële tussenstand opmaken. Voor de meeste Zuid-Limburgse gemeenten is de presentatie van de jaarrekening of de kadernota een confronterend moment geworden. Een aantal gemeenten ziet een dreigend tekort van miljoenen voor de komende jaren in de lucht hangen en moeten ingrijpende maatregelen nemen.

Lastendruk

De gemeente Eijsden-Margraten heeft het afgelopen jaar ‘maar’ een ruime 224.000 euro meer uitgegeven dan begroot, op een totale begroting van 54 miljoen. En dat zonder dat de lastendruk voor de inwoners dit jaar omhoog is gegaan.

Daar komt bij dat de algemene reserve van de Heuvellandgemeente gestegen is van 9,1 miljoen naar 9,3 miljoen.

Volgende maand bespreekt de gemeenteraad van Eijsden-Margraten hoe ze het tekort precies wil gaan rechttrekken.

Decentralisatie

De situatie in Eijsden-Margraten mag dan minder nijpend zijn dan in diverse buurgemeenten, ook hier spreekt het bestuur haar zorgen uit. De stijgende kosten van met name de jeugdzorg en de Wmo drukken ook hier fors op de begroting. Eijsden-Margraten sluit zich daarom aan bij de reeks andere gemeenten die in Den Haag de noodklok luiden over de situatie die is ontstaan sinds de decentralisatie. Een paar jaar geleden werden diverse taken van het Rijk bij de gemeenten neergelegd. Die had zaken als jeugdzorg en Wmo goedkoper moeten maken, maar in de praktijk blijkt dat niet zo uit te pakken. De Vereniging Nederlandse Gemeenten roept het Rijk op om maatregelen te nemen.

Akkoord

Eijsden-Margraten zal in verband met die stijgende kosten wellicht nog scherpe keuzes moeten maken. Maar het gemeentebestuur is vooralsnog van plan om door te gaan met de koers die vorig jaar, bij het aantreden van de nieuwe coalitie, is ingeslagen en neemt zich voor alle punten in het bestuursakkoord overeind te houden.