Keukenplankjes mét ingebrand stadswapen van bomen uit Stadspark Sittard

Print
Keukenplankjes mét ingebrand stadswapen van bomen uit Stadspark Sittard

Afbeelding: archief DE LIMBURGER/ PETER SCHOLS

Sittard / Born / Buchten / Holtum / Papenhoven / Geleen / Graetheide / Windraak / Limbricht / Einighausen / Guttecoven / Munstergeleen / Obbicht / Grevenbicht -

Een groot aantal - van de in totaal circa zeshonderd gekapte en nog te kappen – bomen in en rond het Stadspark in Sittard krijgt een tweede leven in woningen en restaurants. Van het hout worden ambachtelijk geproduceerde eet-, snij- en keukenplankjes geproduceerd, waarin het stadswapen van Sittard wordt gebrand.

De objecten worden als originele Sittardse ‘stadsplankjes’ verkocht en gaan vijftien euro per stuk kosten. Het opvallende initiatief komt uit de koker van het bestuur van het Parkfestival, dat jaarlijks in het (rijks)monumentale Stadspark plaatsvindt. Komend jaar is het evenement toe aan zijn 25ste editie.

Wateroverlast

Aanleiding voor de actie is het feit dat de Geleenbeek in en rond het park vanaf komend najaar een grootschalige opknapbeurt krijgt, onder regie van het Waterschap Limburg en de gemeente. In het groengebied tussen de Middenweg en Agricolastraat worden beek en oevers over een lengte van ruim anderhalve kilometer gerenoveerd en verfraaid. Daarbij wordt stevig ingezet op nieuwe natuurontwikkeling, terwijl de herinrichting van het beekdal tevens een rem zet op de periodieke wateroverlast en droogteschade. Tegelijkertijd gaan ook andere delen van het park op de schop.

Om de miljoenenklus, onderdeel van herontwikkelingsproject Corio Glana, technisch en praktisch uit te kunnen voeren, is het volgens het waterschap en de gemeente noodzakelijk dat er eerst circa zeshonderd bomen in het gebied worden gerooid. Deels is dat afgelopen voorjaar al gebeurd. „Juist met die kap willen we iets doen”, zegt voorzitter Eric IJpelaar van de Stichting Parkfestival Sittard (SPS). ,,We merken dat heel wat mensen daar vraagtekens bij plaatsen.”

Ingrijpend

De preses beaamt dat die maatregel ingrijpend is, maar hij benadrukt dat ecologen en andere natuurdeskundigen geen misverstand laten bestaan over de noodzaak. „Experts stellen heel duidelijk dat kap nodig is om ruimte te bieden aan de herinrichting van het beekdal. Op die manier ontstaat een prachtig natuurgebied in de stad. En op de plekken waar bomen moeten wijken, komen straks nieuwe exemplaren terug.”

Met de stadsplankactie zegt het SPS-bestuur juist die ‘positieve ontwikkelingen’ onder de aandacht te willen brengen. „En het gekapte hout uit het park krijgt een mooie nieuwe bestemming in de eigen omgeving.”

IJpelaar mikt op de productie en verkoop van zo’n duizend stadsplankjes, die in de loop van volgend jaar worden geleverd. Met de opbrengst investeert de stichting in de aanschaf van nieuwe speeltoestellen in het park. „We maken al 25 jaar gebruik van dit prachtige park. Nu willen we graag iets terugdoen”, zegt de voorzitter.