Plannen van nieuwe college voor provincie Limburg: veel bomen en een referendum

Print
Plannen van nieuwe college voor provincie Limburg: veel bomen en een referendum

Afbeelding: Jan-Paul Kuit

Limburg krijgt er een miljoen bomen bij. Ook plaveit de nieuwe regeringsploeg in het Gouvernement het pad voor een correctief referendum, zodat inwoners bij ingrijpende besluiten die de hele provincie betreffen aan de ‘hand- of noodrem’ kunnen trekken.

Onder voorwaarden, zo is de uitslag pas geldig als de opkomst minimaal net zo groot is als bij de Statenverkiezingen.

CDA-voorman Ger Koopmans en zijn zes aankomende medegedeputeerden presenteerden maandagochtend in Maastricht hun programma voor de komende vier jaar. Ze omschrijven zichzelf als ‘een extraparlementair college’ dat al naar gelang het onderwerp ‘wisselende meerderheden’ in Provinciale Staten nastreeft. Een politiek experiment, een primeur voor Nederland, aldus Koopmans. Daarnaast is Limburg de eerste provincie waar Forum voor Democratie op het pluche plaatsneemt. Ook de PVV levert een gedeputeerde, de progressieve partijen in de Staten weigerden hun medewerking.

Goede balans

Het regeringsprogramma ‘Vernieuwend verbinden’ is geen dichtgetimmerd akkoord vol concrete afspraken, maar vooral een pakket van goede voornemens om Limburg welvarender, slimmer, socialer en gezonder te maken. Zo streeft het college naar 8000 leerwerkplaatsen extra voor jongeren en wil het dat ook de scholier en het MKB-bedrijf om de hoek van de kenniscampussen gaat profiteren. Welke kant het met de luchthaven opgaat, blijft afwachten. Het college zegt te zoeken naar een goede balans tussen economisch belang en milieuaspecten. Een kosten-batenanalyse moet helpen om een goede afweging te maken. Ook met betrekking tot de landbouw is de spagaat tussen economische en milieubelangen zichtbaar. Duurzaamheid moet in die sector met hoofdletters worden geschreven, maar inkrimping van de veestapel is geen doel op zich.

Ambities

De ambities op het gebied van de energietransitie lijken te worden bijgesteld. De invloed van Forum, de grote winnaar van de afgelopen Statenverkiezingen is merkbaar. Over windmolens, de afgelopen vier jaar een heikel politiek thema in Limburg, wordt bijvoorbeeld met geen woord gerept. Wel wordt het mijnwaterproject doorgezet. Afgelopen vrijdag liet de fractie van Forum in de Staten al met een tegenstem blijken dat ze daar grote vraagtekens bij heeft, met name wat betreft de betaalbaarheid. De extraparlementaire opzet biedt de partij ook de ruimte om daarin haar eigen koers te varen. ,,Wij zijn niet tegen energietransitie op zich. Wel moet er draagvlak voor zijn en moet het behapbaar en betaalbaar zijn. Bij mijnwater leven er over dat laatste twijfels”, zegt Ruud Burlet, nu nog fractievoorzitter maar kandidaat-gedeputeerde voor Forum. Hij zegt tevreden te zijn over het akkoord.

Volgens toekomstig gedeputeerde Carla Brugman, die tot ontsteltenis van haar partij GroenLinks op persoonlijke titel toetreedt tot het college van GS, maakt de provincie geen pas op de plaats met het klimaatbeleid. ,,Zo willen we als enige provincie in Nederland bij bedrijfsvergunningen de voorwaarde opnemen dat er zonnepanelen op het dak moeten komen.” Zij benadrukt dat het er niet om gaat om grote woorden te gebruiken, maar om het stellen van reële doelen.

Medeformateur Ger Koopmans stelt met klem dat in dit akkoord ,,niets knetterrechts” te lezen is. ,,Het is een breed akkoord, met programmapunten die afkomstig zijn uit alle politieke geledingen.” Hij is benieuwd hoe het extraparlementaire experiment in de Limburgse Staten uitpakt. ,,Maar in wezen blijft de systematiek hetzelfde: GS stelt iets voor, PS beslist.”

Voor de komende vier jaar heeft de provincie 400 miljoen uitgetrokken voor nieuw beleid.