Vanwege droogte extra inspecteurs waterschap op pad

Print
Vanwege droogte extra inspecteurs waterschap op pad

Afbeelding: Jurgen Mols

Roermond / Merum / Swalmen / Asenray / Boukoul / Einde / Herten / Ool / Asselt -

Waterschap Limburg stuurt deze week extra inspecteurs op pad om de stand van sluizen te controleren. Dit gebeurt om de gevolgen van droogte in de gaten te houden.

De stand van de sluizen moet zodanig zijn dat bij een eventuele bui het water niet in de beek of sloot belandt, maar de bodem inzakt. Boeren die een sluis of peilgestuurde drainage niet in de afgesproken stand hebben staan, krijgen eerst een waarschuwing van de inspecteur. Binnen enkele dagen moet het dan in orde zijn gebracht.

Met die preventieve maatregel probeert het waterschap de stand van het grondwater op een zo hoog mogelijk peil te houden. Bij een lage grondwaterstand doen zich eerder droogteproblemen voor bij landbouwgewassen of kwetsbare natuur.

Volgens bestuurder Har Frenken van Waterschap Limburg is de grondwaterstand lager dan vorig jaar om deze tijd, maar wel al hoger dan afgelopen najaar.

Verbod

Ruim twee weken geleden, op 7 juni, stelde Waterschap Limburg al een verbod in op het gebruik van water uit beken en sloten. Het verbod geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober van dit jaar.

Door de droogte van 2018, een drogere winter en een tot nu toe relatief droog voorjaar, zijn de afvoeren van de beken te laag. Met het instellen van het verbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen, schade in beken tegengaan en zorgen voor voldoende watervoorraad in de zomer. Het verbod op onttrekken van water geldt niet alleen voor de land- en tuinbouw. Ook het sproeien van tuinen vanuit beken en sloten door particulieren is verboden. Het verbod geldt ook voor het beregenen van sportvelden.

Ongerust

De voorspelde hitte deze week zorgt bij het waterschap nog niet voor paniek. „We maken ons wel wat ongerust als die situatie een paar weken blijft aanhouden. Dan kunnen er voor landbouw en natuur problemen gaan ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan beken waar zeldzame vissen als de beekprik in voorkomen. We zullen er dan eerder dan vorig jaar toe overgaan om zeldzame vissen weg te vangen of water toe te voegen”, zegt Frenken. Tijdens de droge zomer vorig jaar legden op sommige plaatsen zeldzame vissen het loodje.

Frenken wijst erop dat de waterkwaliteit van plassen waar mensen in zwemmen de komende warme periode snel achteruit kan gaan. „Dan moet je bijvoorbeeld denken aan blauwalg en botulisme. Dat probleem speelt vooral bij stilstaand water dat al langere tijd niet ververst is met regenwater. Dat brengt dan toch risico’s voor de gezondheid met zich mee.”