Evaluatie: gemeentelijk samenwerkingsverband Midden-Limburg praat te veel en voert te weinig uit

Print
Evaluatie: gemeentelijk samenwerkingsverband Midden-Limburg praat te veel en voert te weinig uit

Afbeelding: Getty Images

Roermond / Merum / Swalmen / Asenray / Boukoul / Einde / Herten / Ool / Asselt / Laar / Weert / Altweerterheide / Stramproy / Tungelroy / Swartbroek / Heel / Beegden / Stevensweert / Ohé en Laak / Panheel / Thorn / Wessem / Maasbracht / Linne -

Het samenwerkingsverband van Midden-Limburgse gemeenten SML blijkt niet te functioneren. Er vindt te veel overleg plaats, er wordt weinig uitgevoerd en gemeenten vinden het nog steeds lastig om regionaal te denken. Dat blijkt uit een onlangs opgestelde evaluatie.

Extern bureau SeinstraVandeLaar evalueerde de afgelopen maanden, op verzoek van de betrokken gemeenten, het functioneren van SML, het samenwerkingsverband van de zeven Midden-Limburgse gemeenten (Roermond, Weert, Leudal, Nederweert, Maasgouw, Roerdalen en Echt-Susteren). Uitgangspunt van het in 2015 gestartte SML is dat gemeenten samenwerken op gebieden waarvoor ze in hun eentje te klein zijn. Denk aan infrastructuur, economie, woningbouw en toerisme. In de praktijk kent die samenwerking echter de nodige gebreken.

Overleg

Het onderzoeksbureau trekt harde conclusies. Er is sprake van ‘een sterke overlegcultuur met weinig daadkracht’. Daar waar er tussen alle gemeenten gezamenlijk beleid had moeten worden geformuleerd kwam dat niet verder dan strategische vergezichten.

SML vormt ook nauwelijks een eenheid naar buiten toe en van het vermijden van onderlinge concurrentie komt ook weinig terecht, constateert het bureau. Er is nog steeds sprake van spanning tussen de belangen van elke gemeente afzonderlijk en het regionale belang. ‘What’s in it for me’, prevaleert bij gemeenten in de afweging om samen te werken. Doordat samenwerking op vrijwillige basis moet gebeuren is er volgens het bureau weinig toewijding. Dat leidt ertoe dat er veel wordt gepraat zonder concrete acties.

Complex

Voor wat betreft de opzet van SML is er ook kritiek. Zo is onduidelijk wie precies waarover gaat en is er een complexe bestuurlijke en ambtelijke overlegstructuur. Toch worden er ook enkele pluspunten geconstateerd. Bestuurlijk en ambtelijk weten gemeenten elkaar beter te vinden en wordt er actief informatie en kennis gedeeld.

Vraag is nu hoe het verder moet met SML na het constateren van de tekortkomingen, die grotendeels ook al tijdens een evaluatie in 2016 werden gesignaleerd. SeinstraVandeLaar geeft een suggestie mee: SML 2.0. Daarbij zou SML zich moeten focussen op maximaal drie maatschappelijke opgaven waarvan overduidelijk is dat die niet lokaal zijn op te lossen. Er moet een zogeheten Regiobureau komen met aan het hoofd een directeur die onder meer regionale samenwerking aanjaagt. Het bestuur zou dan moeten bestaan uit 3-4 wethouders dan wel burgemeesters die het mandaat hebben van alle deelnemende gemeenten.

De colleges van B en W bespreken de resultaten binnenkort, waarna de gemeenteraden aan zet zijn.