Heerlense basisschool De Droomboom groeit uit jasje en wijkt uit naar lokalen gemeenschapshuis

Print
Heerlense basisschool De Droomboom groeit uit jasje en wijkt uit naar lokalen gemeenschapshuis

OBS De Droomboom in Meezenbroek. Afbeelding: Google Maps

Heerlen / Hoensbroek -

Met het vrijmaken van twee lokalen in gemeenschapshuis ’t Leiehoes hoopt de gemeente Heerlen een oplossing te hebben gevonden voor het ruimteprobleem van basisschool de Droomboom. De school in de Heerlense wijk Meezenbroek groeit sneller dan voorzien.

In gemeenschapshuis ’t Leiehoes, dat naast het schoolgebouw van de brede maatschappelijke voorziening (BMV) MSP ligt, worden in de zomervakantie twee ruimtes geschikt gemaakt als klaslokaal. Daardoor heeft De Droomboom in het schooljaar 2019-20 weer voldoende ruimte.

Fusie

In 2016 fuseerden basisscholen Theo Thijssen en ’t Pannesjop tot OBS De Droomboom. Bijna drie jaar later is de school in de BMV MSP al uit zijn jasje gegroeid. „Daarvoor zijn twee redenen”, vertelt wethouder Jordy Clemens (Onderwijs, SP). „Er zijn meer gezinnen met jonge kinderen in Meezenbroek komen wonen dan vooraf verwacht. Aan de andere kant heeft zo’n basisschool in een nieuwe BMV ook een aanzuigende kracht uit omliggende wijken.”

Het leerlingenaantal van de basisschool is dit schooljaar fors gegroeid. In oktober vorig jaar zaten er 280 kinderen op de school. Inmiddels zijn dit er 320. De gemeente kiest er bewust voor om de school niet uit te breiden. Op basis van demografische modellen wordt verwacht dat het aantal leerlingen in Meezenbroek vanaf 2026 weer af zal nemen. Daardoor voorkomt de gemeente dat er op termijn leegstand van klaslokalen ontstaat.