Roermond zit financieel in zwaar weer

Print
Roermond zit financieel in zwaar weer

De Roermondse politiek zal de komende jaren keuzes moeten maken nu er financieel zwaar weer aan komt. Afbeelding: John Peters

Roermond / Merum / Swalmen / Asenray / Boukoul / Einde / Herten / Ool / Asselt -

De gemeente Roermond gaat zware financiële tijden tegemoet. De komende vier jaar gaapt er een gat van zo’n vier miljoen euro in de begroting.

Dat blijkt uit de kadernota 2020, de opmars naar de begroting. De tekorten komen niet uit de lucht vallen. Vorig jaar was bij de begrotingsbehandeling al duidelijk dat Roermond - hoewel de reservepot nog aardig is gevuld - op de langere termijn structurele kosten niet meer met structurele baten kan dekken, zoals de provincie voorschrijft. Vandaar dat vorig jaar werd besloten tot een heroverweging van taken. Wat kan goedkoper en wat kan worden geschrapt? De begroting 2019 werd bestempeld als een begroting in transitie: een pas op de plaats om tot nieuwe keuzes te komen.

Lees ook: Stadsbestuur Roermond staat voor moeilijke keuzes

Die heroverweging heeft tot dusver geen zoden aan de dijk gezet. Zoals de vlag er nu bij hangt, is er in 2020 een tekort van een kleine drie miljoen dat oploopt tot 4,3 miljoen in 2022 en 2023. Daar komen nog kostenposten bij die nader ingevuld moeten worden en die voortvloeien uit risico’s die nu niet in te schatten zijn.

Anders gaan werken

De helft van het tekort van vier miljoen komt voor rekening van de post personeel. De afgelopen jaren bleek het budget dat in de begroting voor personeelskosten was uitgetrokken veel te laag geraamd. Vandaar dat er nu tot en met 2023 jaarlijks twee miljoen extra voor personeel in de begroting wordt opgenomen. De ambtelijke organisatie moet anders gaan werken. Minder ad hoc, minder vanuit eilandjes en meer vanuit samenhang tussen beleidsvelden (integraal) en met een andere houding richting burger, meldt de kadernota.

Waar de vier miljoen gevonden moeten worden, geeft de kadernota niet aan. Er worden slechts vier denkrichtingen geschetst. Verhoging van belastingen, beperking van uitgaven, reductie kosten bedrijfsvoering en rekenkundige ‘foefjes’. Geld voor nieuwe beleidswensen is er de komende jaren sowieso niet. Uitgaven die niet in de planning zitten, moet elke bestuurder binnen zijn of haar eigen portefeuille zien te vinden.