Veel aandacht voor groen bij behandeling kadernota

Print
Veel aandacht voor groen bij behandeling kadernota

Processierupsen. Afbeelding: Peter Schols

Nederweert / Ospel / Leveroy / Nederweert Eind / Ospeldijk -

De aanleg van een Tiny Forest, kringlooplandbouw en de aanpak van processierupsen: de gemeenteraad van Nederweert heeft veel ‘groene voorstellen’ aan de kadernota toegevoegd.

Het voorstel van D66 om de avondopenstelling van het gemeentehuis te verruimen, is tegen het advies van het college in door de gemeenteraad aangenomen. CDA en VVD hebben tegen gestemd, de coalitiepartijen stemden voor. Het college wil de mogelijkheid om de openstelling op donderdag avond, nu tot 19.00 uur, eerst onderzoeken voor tot een verruiming wordt besloten. D66-fractievoorzitter wil verruiming afdwingen en dat is gelukt, JAN (Jongeren Akkoord Nederweert) en Nederweert Anders hebben zijn voorstel gesteund en daarmee het college opgedragen de openingstijden te verruimen.