Verhuizing handboogclub lost parkeerprobleem Pey op

Print
Verhuizing handboogclub lost parkeerprobleem Pey op

Ter illustratie. Afbeelding: Archief De Limburger/John Peters

Echt -

Echt-Susteren maakt geld vrij voor de verhuizing van handboogschutterij De Ster naar sportcomplex In de Bandert. Daarmee komt ruimte vrij voor parkeerplekken in de kern Pey.

Met de verhuizing van handboogschutterij De Ster, slaat Echt-Susteren twee vliegen in één klap. De gemeente wil zoveel mogelijk verschillende sportverenigingen bundelen op het nieuwe leisurepark In de Bandert. Daarnaast komt door de verhuizing van De Ster ruimte vrij aan de Lisweg in Pey. Op deze locatie komen parkeerplaatsen waardoor de parkeerdruk in de kern afneemt.

Exploitatie

Voor de nieuwbouw op In de Bandert, reserveert de gemeente een bedrag van 800.000 euro. De handboogschutterij draagt zelf een ton bij en gaat het nieuwe centrum ook exploiteren. In eerste instantie gaat het om de bouw van een overdekte handboogbaan en een buitenbaan van 100 meter. In opdracht van de gemeente wordt het gebouw dusdanig ontworpen dat het in de toekomst ook gebruikt kan worden door andere verenigingen of voor evenementen. Het multifunctionele gebouw komt naast het al in aanbouw zijnde regionaal trainingscentrum judo. Aan de overzijde is een balspelkooi met skatebaan voorzien.

Gebiedsvisie

De gemeente koopt het huidige schutterijgebouw aan de Lisweg, dat eigendom is van de verenging. De verwerving van het gebouw verlost de gemeente van knelpunten op het gebied van parkeervoorzieningen in Pey. Voor die dorpskern is in 2017 een gebiedsvisie vastgesteld waarin de Lisweg één van de deelgebieden is. De parkeerplekken zijn volgens de gemeente nodig vanwege een mogelijk uitbreiding van supermarkt Lidl. Daarnaast verwacht de gemeente meer bezoekers als zaal Peijerhaof is omgevormd tot gemeenschapshuis.