Meerssen: vooral vrijwilligers nodig voor AED-netwerk

Print
Meerssen: vooral vrijwilligers nodig voor AED-netwerk

Vrijwilligers worden speciaal getraind om te reanimeren. Afbeelding: Linssen

Meerssen / Ulestraten / Moorveld / Bunde / Rothem / Geulle -

Om tot een sluitend AED-netwerk te komen, is het vooral zaak dat Meerssen in een aantal gebieden meer vrijwilligers vindt.

Een groot deel van de gemeente Meerssen is al goed voorzien van defibrillatoren voor acute hulp aan mensen met een hartprobleem. Maar er zijn een paar gebieden waar de dekking nog tekortschiet. Dat komt met name omdat daar onvoldoende vrijwilligers wonen die met de apparatuur om kunnen gaan. In Geulle, Moorveld, Meerssen-West en met name het gebied rond Vliek, Waterval en Raar moet de gemeente op zoek naar vrijwilligers.

Incident

Dat blijkt uit een onderzoek van Hartveilig dat op verzoek van de gemeente de stand van zaken in kaart heeft gebracht. De raad van Meerssen nam een aantal maanden geleden - na een fataal incident - unaniem een door het CDA ingebrachte motie aan om te komen tot een dekkend AED-netwerk.

Over het algemeen is de dekking in Meerssen in orde: 1,8 procent, tegenover een landelijk gemiddelde van 0,8. Maar de spreiding van vrijwilligers over de hele gemeente is niet in evenwicht. Op de genoemde plekken is er werk aan de winkel. Er zijn in een aantal van de ‘dode hoeken’ wel vrijwilligers, maar niet voldoende. In de regel wordt er pas een defibrillator ergens geplaatst wanneer er vijftien vrijwilligers in de buurt wonen om ze te bedienen.

Bunde

Bunde heeft relatief veel vrijwilligers. Hier adviseert Hartveilig een extra AED op te hangen. Met een aantal extra vrijwilligers zou ook een nieuwe AED in Meerssen-West haalbaar moeten zijn. Die zou voor een deel kunnen meeliften op de mankracht in Bunde. In Ulestraten en het buitengebied tot grofweg Houthem is zo’n constructie niet mogelijk. Hier is op dit moment nog maar nauwelijks dekking. De gemeente wil gericht gaan werven.