Kamervragen over inhuur oud-politici door provincie Limburg

Kamerleden van PvdA en GroenLinks willen dat minister Kajsa Ollongren onderzoekt of Limburg zich bij de inhuur van oud-politici wel aan de regels gehouden heeft. © ANP

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken moet onderzoeken of de provincie Limburg zich bij de inhuur van oud-politici gehouden heeft aan de geldende wet- en regelgeving.

Jule Peeters

Dit verzoeken de Kamerleden Attje Kuiken (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks) vrijdag, naar aanleiding van onthullingen van De Limburger en NRC.

Lees ook: De klusjesmannen van het gouvernement

Daaruit blijkt dat de provincie Limburg meer geld uitgeeft aan de inhuur van voormalig bestuurders en politici voor opdrachten en baantjes dan alle andere provincies samen. Het Limburgse provinciebestuur zou zich bij dergelijke benoemingen bovendien niet aan de eigen aanbestedings- en integriteitsregels houden.

Beeldvorming

In Kamervragen aan minister Kajsa Ollongren noemen Kuiken en Özütok de bevindingen ‘slecht voor de beeldvorming van de politiek in zijn algemeenheid en voor de politiek in Limburg in het bijzonder’. Ze willen dat Ollongren toetst of het college van Gedeputeerde Staten wettelijke regels overtreden heeft. Ook vragen ze of de minister bereid is om eventueel nieuwe landelijke integriteitsregels op te stellen voor (oud-) politici en -bestuurders, zodat lokale en provinciale overheden niet langer alleen zelf bepalen hoe ze hiermee omgaan. De Kamerleden roepen Ollongren tot slot op om met gouverneur Theo Bovens in gesprek te gaan over de ontstane situatie in Limburg.

Parlementaire enquête

In Provinciale Staten wordt vrijdag gedebatteerd over het nieuwe provinciebestuur, waar Forum voor Democratie en de PVV aan deelnemen. De progressieve partijen eisen in twee verschillende moties dat het college maatregelen neemt, naar aanleiding van de publicaties.

Lees ook: Ger Koopmans: nieuw beleid voor inhuren oud-politici

Ze willen dat Limburg de uitgaven aan klussen voor oud-politici binnen een jaar heeft teruggebracht tot onder het landelijk gemiddelde. PvdA, SP, GroenLinks en Lokaal-Limburg pleiten voor een ‘parlementaire enquête’ naar de kwestie.