Onderzoek Rekenkamer naar inhuren oud-politici

Print
Onderzoek Rekenkamer naar inhuren oud-politici

Op archiefbeeld: Gedeputeerde Mackus tijdens een plenaire vergadering in 2017. Afbeelding: Johannes Timmermans

De provincie gaat de Zuidelijke Rekenkamer verzoeken een onderzoek uit te voeren naar het inhuren van oud-politici. Daarmee gingen Provinciale Staten vrijdag akkoord.

Het onderzoek moet uitwijzen of de handelwijze van Gedeputeerde Staten in de jaren 2015-2018 integer, transparant, doelmatig en rechtmatig was.

Lees ook: De klusjesmannen van het Gouvernement

Het gevraagde onderzoek is het gevolg van een onderzoek van De Limburger en NRC. Dat wees uit dat Limburg veel meer dan andere provincies oud-politici en bestuurders inhuurt voor klussen, en dat veelal zonder open selectie. Volgens het college van GS is er altijd transparant en volgens geldend beleid gehandeld.

Te zwaar middel

Het gevraagde Rekenkamer-onderzoek komt in de plaats van het eerst in door de SP motie gevraagde parlementaire enquête. Dat vond een aantal fracties een te zwaar middel.

Gedeputeerde Ger Koopmans zegde eerder vrijdag al toe mee te werken aan nieuw beleid voor benoemingen.