Brunssum onderzoekt verbod lachgas

Print
Brunssum onderzoekt verbod lachgas

Gemeenten willen lachgas verbieden. Afbeelding: ANP XTRA

Brunssum / Heerlen / Hoensbroek -

De gemeente Brunssum gaat onderzoeken of een totaalverbod op het gebruik van lachgas mogelijk is.

De raad heeft een motie van die strekking van de plaatselijke VVD aangenomen. Op dit moment is alleen het gebruik tijdens evenementen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verboden.

Heerlen

In de Heerlense gemeenteraad is onlangs ook gesproken over een mogelijk verbod op lachgas. Waarnemend burgemeester Emile Roemer antwoordde op vragen uit de raad dat een verbod op lachgas in de APV opgenomen zou kunnen worden, maar dat dit weinig zin heeft zolang er geen landelijk verbod is.

Gebruik van lachgas als partydrug komt steeds vaker voor, zowel in het uitgaansleven als in de privésfeer. Het gas komt uit de zilverkleurige patronen die bedoeld zijn voor slagroomspuitbussen. Het wordt overgebracht in ballonnetjes. Inademing levert een kortdurend euforisch effect op.

Schadelijke gevolgen

Bij doorsnee recreatief gebruik van lachgas zouden geen gezondheidseffecten optreden. Langdurig en veelvuldig gebruik of inname van grote hoeveelheden binnen korte tijd kan wel zorgen voor klachten. Lachgas valt onder de Warenwet, zoals voedingsmiddelen. Een oproep van gemeenten om landelijk beleid voor lachgasgebruik op poten te zetten, maakt in de landelijke politiek weinig indruk. Omdat het onder de Warenwet valt is het lastig beleid te maken.