Eikenprocessierups bedreigt nu ook oogst landbouwgewassen

Print
Eikenprocessierups bedreigt nu ook oogst landbouwgewassen

Afbeelding: FOTO HISSINK

Merum / Swalmen / Roermond / Asenray / Boukoul / Einde / Herten / Ool / Asselt -

Boeren kunnen beter geen gewassen oogsten die binnen twintig meter van een boom met eikenprocessierupsen staan.

Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) geeft dit dringende advies aan boeren en tuinders. Het KAD in Wageningen is door minister Carola Schouten (LNV) aangewezen als landelijk coördinatiepunt op het gebied van de eikenprocessierups.

Problemen

Het consumeren van gewassen met - voor het blote oog onzichtbare - rupshaartjes kan gezondheidsproblemen opleveren, zoals luchtwegklachten, braken of duizeligheid, zo waarschuwt directeur Bastiaan Meerburg van het KAD. Vooral gewassen die rauw gegeten worden kunnen voor problemen zorgen, stelt Meerburg. Ook particulieren met moestuintjes moeten daar op bedacht zijn. De rups kwam tot dusverre vooral in het nieuws omdat de haartjes hevige jeuk kunnen veroorzaken.

Het is voor het eerst dat het KAD een dergelijk advies geeft. Meerburg: „De eikenprocessierups komt al jaren voor in ons land, maar nog nooit in zulke grote aantallen. We treffen bomen aan waar wel vijftien nesten in zitten. Vanwege de grote plaag dit jaar vinden we het nodig dit advies uit te brengen.”

Grens

Hij erkent dat de grens van twintig meter arbitrair is. „Lokaal kunnen haartjes veel verder op het veld komen. Dat hangt ook van de hoogte van de boom af en de hoeveelheid nesten erin. Maar als we zo 95 procent van de haartjes op gewassen te pakken hebben, zijn we al een heel eind.”

Meerburg benadrukt dat het op dit moment nog slechts om een advies gaat, maar sluit niet uit dat er regelgeving komt als de overlast van de eikenprocessierups de komende jaren aanhoudt. De KAD-directeur pleit voor meer onderzoek naar de exacte impact van de haartjes op landbouwgewassen.

Schade

In een reactie wijst voorzitter Twan Stemkens van de vakgroep open teelten van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) erop dat navolging van het advies voor een boer inkomstenderving betekent. „Die schade wordt niet vergoed.” Ook geeft hij aan dat er plaatselijk grote verschillen zijn wat betreft de overlast en de mate van succes bij het bestrijden van de rups.