Ombudsvrouw: Nazorg pleegkinderen nog onvoldoende

Print
Ombudsvrouw: Nazorg pleegkinderen nog onvoldoende

Pleegkinderen in Nederland zijn over het algemeen best tevreden over de hulp die ze krijgen van hun tijdelijke ouders en instanties, maar ze maken zich wel zorgen over hoe het verder moet als de officiële zorg achter de rug is.

Volgens Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer hebben pleegkinderen vooral behoefte aan een goed netwerk waar zij ook na het stoppen van de pleegzorg op verder kunnen bouwen. Daar is nu onvoldoende aandacht voor, aldus Kalverboer.

De vrees van pleegkinderen voor de toekomst is één van de conclusies van een recent onderzoek waarin een vergelijking is gemaakt tussen de behoeften van pleegkinderen en de maatregelen uit het Actieplan Pleegzorg. Dit actieplan is in 2017 van start gegaan om de kwaliteit van de pleegzorg in Nederland te verbeteren. Omdat de stem van pleegkinderen in het plan onvoldoende is meegenomen, besloot de Kinderombudsvrouw om de doelgroep zelf te vragen hoe zij de pleegzorg ervaren, welke knelpunten ze zien en hoe deze volgens hen moeten worden aangepakt. Vooral het gebrek aan nazorg wordt door de pleegkinderen als negatief ervaren. ,,Ze willen bijvoorbeeld graag contact houden met biologische broers, zussen en andere familieleden. Hiervoor is nu te weinig aandacht”, benadrukt Kalverboer.

De Ombudsvrouw noemt behalve de knelpunten ook positieve effecten van het Actieplan dat is ontstaan uit een samenwerking van onder meer Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, het Nederlands Jeugdinstituut, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid.

Doorplaatsingen

,,Er worden goede stappen gezet om de pleegzorg te verbeteren. Ik hoop dat pleegkinderen snel de effecten van deze plannen ervaren”, aldus Kalverboer. Goede stappen zijn volgens haar dat specifieke knelpunten in de pleegzorg worden aangepakt. ,,Bijvoorbeeld rond de onzekerheid die kinderen ervaren door de vele doorplaatsingen en de onduidelijkheid over hun toekomst. Ook is er aandacht voor de ontevredenheid over pleegouders en de voorkeur van pleegkinderen voor een pleeggezin boven een instelling of een woongroep.”

Kalverboer wil dat de knelpunten die nu ontbreken in het actieplan alsnog aangepakt worden. Ze vraagt de verantwoordelijke minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Dekker voor Rechtsbescherming om dit te onderzoeken. Ook roept ze de ministers op om de stem van kinderen voortaan in alle plannen die hen aangaan mee te nemen. ,,De stem van kinderen is cruciaal bij het ontwikkelen van acties die het leven van deze kinderen moet verbeteren.”