Zeg het maar… Stichting Behoud Sint Lambertuskerk

Print
Zeg het maar… Stichting Behoud Sint Lambertuskerk

Promotie van de stichting tijdens het nieuwe evenement Blow! van het WMC. Afbeelding: Peter Trompetter

Kerkrade / Eygelshoven / Landgraaf / Schaesberg / Nieuwenhagen / Rimburg / Bocholtz / Simpelveld / Huls / Ubachsberg -

In Kerkrade is een stichting van start gegaan die zich gaat inzetten voor het behoud van de dekenale St. Lambertuskerk. Tot het dekenaat Kerkrade behoren parochies in Kerkrade, Eygelshoven, Landgraaf, Simpelveld en Ubachsberg. John Schobben behoort tot de groep kartrekkers.

Wat is de noodzaak om te komen tot de Stichting Behoud Sint Lambertuskerk Kerkrade?

„Er zijn geen middelen meer voor renovaties. Over twee tot drie jaar zijn herstelwerkzaamheden aan de Lambertuskerk nodig, maar de pot is leeg. Sterker nog, bij grote onvoorziene uitgaven houdt het op. Op langere termijn is het al helemaal niet vol te houden. Vandaar dat we nu in actie komen om tot een permanente buffer te komen.”

Is de nood acuut?

„Laat ik voorop stellen dat we het gebouw willen behouden voor het centrum van Kerkrade. We willen voorkomen het ooit bij de Markt verdwijnt. Wat vervolgens ín het gebouw gebeurt, is niet aan ons. In Kerkrade is in het verleden te vaak pas ingegrepen, toen het leed al was geleden. ‘Wat jammer nou’, hoorde je dan vaak. Daarom springen we nú in om het tij te keren.”

Hoe is de stichting tot stand gekomen?

„Deken Stef Nevelstein heeft ons een paar maanden geleden gevraagd om in actie te komen. Gebeurt dat niet, dan gaat het onherroepelijk ergens mis, zo is de redenatie. De inkomsten blijven structureel dalen en de uitgaven zijn een punt van zorg. Op lange termijn is dit niet vol te houden. Ook het bisdom heeft geen fondsen meer.”

Hoe gaan jullie het aanpakken?

„Met alle mogelijke acties. Om te beginnen honderd mensen werven die bereid zijn om 2,50 euro per maand automatisch over te boeken. Formulieren daartoe zijn verkrijgbaar bij Optiek Bemelmans. Er zijn nog meer acties in voorbereiding en de website www.behoudlambertuskerk.nl is gelanceerd.”