Inwoners Landgraaf willen grote grijze afvalbak niet kwijt

Print
Inwoners Landgraaf willen grote grijze afvalbak niet kwijt

‘Afval’ is het bespreken waard. Afbeelding: Bas Quaedvlieg

Landgraaf / Schaesberg / Nieuwenhagen / Rimburg -

Een meerderheid van de inwoners van Landgraaf wil niet af van de grote grijze afvalbak van Rd4. Die conclusie mag worden getrokken op basis van de uitkomsten van de enquête over het thema afval, die in april werd gehouden.

Circa 62 procent van de in totaal 469 respondenten geeft aan liever niet de betreffende restafvalcontainer in te willen leveren, wanneer restafval ook kan worden aangeboden bij een ondergrondse restafvalcontainer. Van de burgers die er wel voor openstaan geeft meer dan de helft aan maximaal honderd meter te willen lopen. Als restafval niet meer aan huis zou worden opgehaald dan zou 46,8 procent de restafvalcontainer willen gebruiken als PMD-container en 27,6 procent als papiercontainer.

Inwoners zijn redelijk tevreden over de afvalinzameling; zowel de frequentie (hoe vaak het afval wordt opgehaald) als het inzamelmiddel. Als aandachtspunten worden de kwaliteit van PMD-zakken, de wens voor PMD- en/of papiercontainers, de tarieven van de milieuparken en het tegengaan van het te vroeg buiten zetten van PMD-zakken genoemd.