Raad van Toezicht Laurentiusziekenhuis stapt op na conflict

Print
Raad van Toezicht Laurentiusziekenhuis stapt op na conflict

Afbeelding: archief De Limburger/René Corten

Roermond / Merum / Swalmen / Asenray / Boukoul / Einde / Herten / Ool / Asselt -

De vierkoppige Raad van Toezicht van het Laurentiusziekenhuis heeft besloten per 13 juli op te stappen. Aanleiding zijn verschillende bestuurlijke conflicten met de Raad van Bestuur en met de ondernemingsraad.

De Raad van Toezicht (RvT) houdt algeheel toezicht op de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in het ziekenhuis. Recentelijk is er een conflict ontstaan over de werkwijze rondom het aantrekken van een tweede bestuurder, die naast bestuursvoorzitter Marja Weijers zou komen te werken.

Procedure

Het Laurentiusziekenhuis moest op zoek naar een nieuwe bestuurder toen eind vorig jaar Erik den Teuling amper een half jaar na zijn benoeming tot bestuurslid weer vertrok. „In maart is die procedure opgestart, waarna er tussen mij en de Raad van Toezicht een verschil van inzicht is ontstaan over hoe die vacature moest worden ingevuld”, zo licht Wijers toe. „Ik vond dat de statuten moesten worden gevolgd waarin de procedure staat beschreven, de Raad van Toezicht was een andere mening toegedaan.”

Op welke manier de Raad van Toezicht de vacature in wilde vullen wil Weijers niet toelichten. „Dat is aan de Raad van Toezicht om daar iets over te zeggen. We hebben enkele bemiddelingspogingen ondernomen om eruit te komen, maar dat is niet gelukt.”

Anke Meijs, voorzitter van de RvT, was niet bereikbaar voor commentaar. Dat gold ook voor RvT-lid Trudie Severens. De leden Peter Sampers en Peter Beijers weigerden commentaar te geven.

Zittingstermijnen

De Raad van Toezicht had ook een conflict met de ondernemingsraad (or) van het ziekenhuis over de overschrijding van de zittingstermijnen van Meijs en vice-voorzitter Beijers van de RvT. De voorzitter van de or was niet bereikbaar voor een toelichting, maar volgens Weijers wilden de twee leden van de RvT vanwege de voorgenomen fusie met het Viecuri Medisch Centrum langer aanblijven dan de regels voor hun termijnen voorschrijven. Weijers: „Een termijn duurt vier jaar en kan verlengd worden met nog eens vier jaar. Onduidelijk is wanneer de fusie rond gaat komen. De or stelde zich op het standpunt dat er nieuwe leden van de RvT moesten worden benoemd vanwege het einde van de termijn, ongeacht de geplande fusie. Daarover ontstond discussie.”

Continuïteit

De Raad van Bestuur van het Laurentiusziekenhuis moet nu, zoals de statuten voorschrijven, naar de rechter om uiteindelijk een nieuwe RvT aan te kunnen stellen. Volgens Weijers kan dat op korte termijn gebeuren. Ze benadrukt dat het om bestuurlijke conflicten gaat, en dat de kwaliteit en de continuïteit van zorg niet in het geding zijn. Patiënten merken niets van de bestuurlijke onenigheid zegt ze. Ook de voorgenomen fusie met het VieCuri Medisch Centrum gaat gewoon door.