Alternatief dijkplan bij Nieuw Bergen beschermt meer woningen bij hoogwater

Print
Alternatief dijkplan bij Nieuw Bergen beschermt meer woningen bij hoogwater

Bestuurder Jos Teeuwen van Waterschap Limburg (links aan tafel) tekent een overeenkomst met de eigenaar van Wienerberger voor de aanleg van een damwand op het terrein van de producent van keramische bouwmaterialen. Afbeelding: Waterschap Limburg

Nieuw-Bergen -

Er komt een andere hoogwaterbeveiliging aan de Heukelom tussen Nieuw Bergen en Afferden. Door het alternatieve dijktracé kunnen meer woningen tegen hoogwater worden beschermd en wordt de provinciale weg N280 niet doorkruist.

Het idee voor het alternatieve tracé zag het levenslicht tijdens een bijeenkomst met omwonenden over de plannen tegen hoogwater in dat gebied. Het oorspronkelijke dijkplan kreeg de handen niet op elkaar. Aanwezige bewoners en ondernemers stelden voor om alternatieven te onderzoeken.

Te duur

Die alternatieven bleken daarentegen – ondanks de voordelen voor de omgeving - voor het waterschap weer lastig: het schap zou gronden moeten aankopen en daarmee zou aanleg van een nieuwe hoogwaterbeveiliging te duur worden. Daarnaast zou de dijk dan in het winterbed terechtkomen, waardoor de Maas minder ruimte krijgt bij hoogwater.

Uitkomst

Het bedrijf Wienerberger, een producent van keramische bouwmaterialen gelegen aan de provinciale weg tussen Nieuw Bergen en Afferden, bood onverwacht uitkomst. Het bedrijf staat toe dat er op haar grond een damwand aangelegd mag worden en rekent daarvoor geen kosten. Daarmee werd het plan ineens wel haalbaar en is het winterbed ook acceptabel volgens het schap.

2021

Het waterschap heeft deze week een overeenkomst met Wienerberger getekend. Daarmee is het alternatieve traject een feit. De werkzaamheden zullen desondanks nog even op zich laten wachten. „We zijn nu gestart met de voorbereidingen. Daar hebben we ruim een jaar voor nodig. De aanleg zal medio 2021 beginnen”, laat een woordvoerder van het waterschap weten.