Inloopbijeenkomst wateroverlast Meerssen

Print
Inloopbijeenkomst wateroverlast Meerssen

Wateroverlast in de Stationsstraat. Afbeelding: Archieffoto De Limburger

Meerssen / Ulestraten / Moorveld / Bunde / Rothem / Geulle -

In gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dominicus Hexstraat 10 wordt een inloopmiddag gehouden over het Ontwerpprojectplan Waterwet Meerssen Fase 1 op woensdag 24 juli tussen 16.00 en 20.00 uur.

Op dinsdag 9 juli is het Ontwerpprojectplan Waterwet Meerssen Fase 1 en het bijbehorende ontwerpbesluit tot wijziging van de legger over regenwaterbuffers in de gemeente Meerssen vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg. Inwoners van de gemeente Meerssen zijn uitgenodigd kennis te komen nemen van de inhoud van deze documenten en vragen te stellen over de betekenis daarvan voor hen persoonlijk. Het gaat om de aanleg van drie nieuwe en de vergroting van zeven bestaande regenwaterbuffers. Met de realisatie van de nieuwe en de vergroting van de bestaande buffers realiseert het waterschap in deze eerste fase ongeveer 25 procent buffercapaciteit van de totale watersysteemopgave van 90.000 kubieke meter.

Meer informatie is te vinden op de website www.waterschaplimburg.nl