Wateroverlast

Voerendaal wil bijzonder landschap juridisch beschermen

Print
Voerendaal wil bijzonder landschap juridisch beschermen

De inrichting van het Ransdalerveld is van groot belang voor het beteugelen van wateroverlast. Afbeelding: Luc Lodder

Voerendaal / Ransdaal / Craubeek / Klimmen / Weustenrade / Fromberg / Kunrade / Ubachsberg / Winthagen -

De gemeente Voerendaal laat onderzoeken of bijzondere elementen in het landschap beschermd kunnen worden.

Het gaat onder meer om bermen, holle wegen en graften die niet alleen ecologisch belangrijk zijn, maar ook een rol spelen in het bestrijden van wateroverlast.

Infiltreren

Natuur en landschap worden door Voerendaal met een aantal partners beheerd. Door regenwater vast te houden op hellingen en daar te laten infiltreren, worden problemen in laaggelegen dorpen voorkomen. Ransdaal, Voerendaal en Klimmen worden vaker getroffen door overlast bij zware regenbuien.

Voerendaal praat momenteel onder meer met de provincie, Waterschap Limburg, Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en agrariërs over (her)inrichting van het buitengebied. Dat heeft zwaar geleden door ruilverkaveling en schaalvergroting. Historische en belangrijke onderdelen van het landschap gingen daarbij verloren.

Instrumenten

‘Op korte termijn gaan we na welke juridische instrumenten we kunnen inzetten om verdere aantasting van bermen en landschapselementen te voorkomen’, schrijft het college van burgemeester en wethouders van Voerendaal. Zo wordt met de provincie gekeken naar handhaving. ‘We zullen onderzoeken of het mogelijk is verloren elementen te (laten) herstellen.’

De prioriteit ligt bij landschapselementen die een belangrijke rol in het ecologisch netwerk of watersysteem in de gemeente vervullen. Het college van B en W meldt verder dat het samen met de provincie onderzoekt hoe een ecologische verbindingszone tussen de Vrakelberg en Kunderberg verbeterd kan worden.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →