Nog maar één op tien Limburgers trouwt voor de kerk

Print
Nog maar één op tien Limburgers trouwt voor de kerk

Afbeelding: Getty Images/iStockphoto

roermond -

Nog maar heel weinig Limburgers die elkaar het ja-woord geven, doen dat tevens voor het altaar. Het aantal kerkelijke huwelijksinzegeningen is sinds 1985 met 90 procent geslonken tot nog geen 400 per jaar.

Dat blijkt uit cijfers van het bisdom Roermond. In 1985 werden in deze provincie nog 3850 huwelijken gesloten door een priester van de katholieke kerk. In 2017 was dat aantal gedaald tot 380.

Er wordt sowieso minder getrouwd, blijkt uit CBS-cijfers. Lag medio jaren tachtig het aantal huwelijkssluitingen in Limburg nog op 6846, in 2017 was dit bijna gehalveerd tot 3612. Nog harder daalde het aantal paren dat tevens voor de kerk trouwde: van één op de twee (56 procent) in 1985 tot één op de tien in 2017 (10,5 procent).

De scherpe daling loopt parallel aan de leegloop in de katholieke kerk en de mate waarin zij de afgelopen decennia aan maatschappelijke invloed en betekenis heeft verloren.

Ook als het gaat om doopsels, eerste communies, vormsels en uitvaarten is zonder uitzondering een forse afname te zien. Zo slonk het aantal ouders dat ervoor kiest hun kind te laten dopen van 9708 in 1985 tot 3040 in 2017. In diezelfde periode kelderde het aantal communicantjes van 9782 naar 4500. Het aantal kinderen dat het sacrament van het vormsel ontvangt, daalde nog forser: van 11.507 naar 3300.

Overigens moeten de cijfers wel in een demografisch perspectief worden gezien. Tussen 1988 en 2017 daalde ook het jaarlijks aantal geboren kinderen, zo leren cijfers van het CBS. Die daling (van 12.979 in 1988 naar 8710 in 2018) is echter met 32,8 procent maar half zo sterk als die bij de toegediende sacramenten: 65 procent.

Uit de CBS-cijfers blijkt dat het jaarlijkse aantal overlijdens, in lijn met de vergrijzing, in twintig jaar flink is gestegen: van 8925 sterfgevallen in Limburg in 1988 tot 11.845 in 2017. Terwijl het aantal begrafenissen dus groeide (32,7 procent) blijkt uit cijfers van het bisdom dat steeds minder families bij de uitvaart van een dierbare kiezen voor een afscheid in de kerk. Waren er dat in 1988 nog 7556, in 2017 was dat aantal geslonken tot 4260; een terugval van 43 procent.