Truus en Jacques Manders schrijven onderwijsproject ‘Weg naar Vrijheid’

Print
Truus en Jacques Manders schrijven onderwijsproject ‘Weg naar Vrijheid’

De Spikkerhoeve in Haelen was tijdens de Tweede Wereldoorlog een verzetsboerderij. Afbeelding: Jacques Manders

Ittervoort -

Jacques en Truus Manders-Scheres uit Ittervoort hebben tientallen jaren gewerkt in het basisonderwijs. Ook na hun pensionering willen zij hun opgedane kennis en ervaring voor de jeugd blijven inzetten door onderwijsprojecten over allerlei uiteenlopende thema’s te ontwikkelen. Op verzoek van de ‘Stichting Leudal 75 jaar bevrijd’, die van mening is dat kinderen weinig weten over de Tweede Wereldoorlog in hun streek, hebben zij het onderwijsproject ‘Weg naar Vrijheid’ geschreven.

Als geen ander weten zij dat de werkdruk in het onderwijs de laatste jaren sterk toegenomen is en dat veel leerkrachten er niet meer aan toekomen zelf onderwijsmateriaal te maken. „Kinderen mogen dan misschien niet zoveel weten van wat de oorlog in hun dorp en in onze streek teweegbracht,” zegt Truus Manders, „maar als wij op basisscholen te gast zijn en door middel van verhalen over plaatselijke gebeurtenissen over de oorlog vertellen, dan zijn de kinderen altijd uiterst geboeid en dan kun je echt een speld horen vallen. Ze zijn wel degelijk geïnteresseerd.” Jacques Manders is het - hoe kan het ook anders - volmondig met haar eens en stelt dat de leerkrachten om uiteenlopende redenen vaak niet toekomen aan het bespreken van de plaatselijke oorlogsgeschiedenis. Hij hoopt dat het project Weg naar Vrijheid voor veel leerkrachten dit hiaat in het vaderlandse geschiedenisonderwijs kan gaan opvullen.

Verzetsboerderij Spikkerhoeve

Het door het echtpaar Manders samengestelde onderwijsproject wordt voornamelijk gedragen door het in boekvorm verschenen verhaal ‘Laat nooit merken dat je bang bent’. Dit verhaal speelt zich af op verzetsboerderij Spikkerhoeve in Haelen. Niet toevallig ook de locatie waar dit najaar het toneelstuk ‘Vossen van de Spik’ van Frits Criens zal worden opgevoerd. Rika Vossen is de hoofdpersoon in het 64 pagina’s tellende kleurrijk geïllustreerde jeugdboek Zij is de jongste dochter van het gezin Vossen en het verhaal is vanuit haar perspectief geschreven. De teksten en de illustraties in het boek zijn van de hand van Truus Manders en Jacques verzorgde de foto’s en de opmaak. Naast het boek heeft het schrijversduo een interactieve digitale mindmap gemaakt. Met één druk op de muisknop kun je een onderwerp aanklikken op een overzichtskaart om extra achtergrondinformatie te krijgen. Klik je bijvoorbeeld op het pictogram van Landgoed de Bedelaar dan kun je de bekende sage over de Bedelaar lezen, maar ook tref je dan informatie aan over professor Dubois die op de Bedelaar woonde en over de rol van Huize de Bedelaar als onderduikadres voor velen tijdens de oorlog.

Gratis onderwijsproject

De ‘Stichting Leudal 75 jaar bevrijd’, die vanuit diverse bronnen subsidie heeft weten aan te boren, biedt het onderwijsproject ‘Weg naar Vrijheid’ gratis aan aan de SPOLT-scholen in de gemeente Leudal maar ook aan enkele scholen in de gemeente Maasgouw. Ook krijgen de brugklassers van Scholengemeenschap Sint Ursula in Heythuysen en Horn de beschikking over dit lesmateriaal. Aan de scholen wordt gevraagd het lessenproject uit te voeren vóór 15 november want dat is de dag waarop een groot deel van de huidige gemeente Leudal 75 jaar geleden bevrijd werd.

Passie en drive

Op de vraag waarom Jacques en Truus Manders zich na het beëindigen van hun onderwijs zo bezighouden met het ontwikkelen van lesmateriaal antwoordt Truus dat het haar niet echt duidelijk is waar die drive vandaan komt. Beiden hebben gewoonweg een passie voor cultuur, natuur en historie en willen die heel graag met anderen, met name met kinderen delen. Weg naar Vrijheid is niet hun eerste project over de oorlog Eerder schreven zij onder anderen ‘Een lange bange nacht’ en ‘Op zoek naar de grens’.

Meer informatie over de projecten van Truus en Jacques Manders verschaft de website www.edumare.nl