Fracties Roermond willen opheldering over manco’s zorg

Print
Fracties Roermond willen opheldering over manco’s zorg

Hulp aan kwetsbare gezinnen schiet in Roermond tekort volgens het Toezicht Sociaal Domein. Afbeelding: IStock

Roermond / Merum / Swalmen / Asenray / Boukoul / Einde / Herten / Ool / Asselt -

Coalitiepartij GroenLinks en de oppositiefracties VVD, SPR en LVR in Roermond willen meer duidelijkheid over tekortschietende zorg voor kwetsbare gezinnen in Midden-Limburg.

Naar aanleiding van artikelen zaterdag in De Limburgerhebben de partijen vragen gesteld aan het college van B en W. Ze dringen bij verantwoordelijk wethouder Marianne Smitsmans (GroenLinks) aan op een zo spoedig mogelijke agendering van het onderwerp. Dat hulp aan kwetsbare gezinnen tekortschiet, blijkt uit onderzoek van het Toezicht Sociaal Domein, waarin vier inspectiediensten van de rijksoverheid samenwerken. Van de onderzochte gemeenten krijgen Venlo en Roermond de nodige kritiek.

Het gaat om gezinnen die in een behandeltraject komen via Veilig Thuis, het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. TSD onderzocht in beide gemeenten wat er gebeurt als dossiers worden overgedragen, zoals in Roermond aan het Centrum voor Jeugd en Gezin. Kritiekpunten: er is louter een mondelinge overdracht, hulpverleners werken langs elkaar heen, het ontbreekt aan een eenduidige visie op veiligheid, afspraken over uitwisseling van informatie ontbreken.

Lees ook: Inspectie over hulpverlening kwetsbare gezinnen: ‘vergroot risico op calamiteiten’

De partijen willen onder meer weten of er momenteel gezinnen zijn die risico’s lopen, of financiën een rol spelen en hoe de problemen zo snel mogelijk kunnen worden aangepakt. De SPR vraagt zich af hoe het kan dat het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’ nog steeds niet werkt. „Wij hebben destijds toch de norm hiervoor gezet met de dramatische gevolgen van een gezin voor ogen.” De partij refereert aan de brand in een woning in de Donderberg waarbij zes kinderen stierven.