Gemeenteraad

‘Betere zorg in Venlo belangrijker dan lagere kosten’

Print
‘Betere zorg in Venlo belangrijker dan lagere kosten’

Afbeelding: Getty Images/iStockphoto

Venlo / Hout-Blerick / Boekend / Steyl / Lomm / Tegelen / Velden / Belfeld / Blerick / Arcen -

Miljoenentekorten in de zorg brachten Venlo aan de rand van de afgrond, maar de gemeente is doorgeslagen bij het besparen op kosten. Er moet nu weer aandacht zijn voor de kwaliteit.

Dat vindt de gemeenteraad. Die doet zelf voorstellen voor verbeteringen. Zo is de indruk ontstaan dat het gebruik van een persoonsgebonden budget (pgb) wordt ontmoedigd, omdat de gemeente liever zorg aanbiedt via grote instellingen waarmee ze contracten heeft afgesloten. Op die manier kan ze de kosten beter in de hand houden.

Rompslomp

De gemeenteraad benadrukt dat het een groot goed is dat burgers de vrijheid hebben om zelf te kiezen welke zorg ze willen inschakelen. Die keus is vaak gebaseerd op persoonlijke ervaringen. Met het pgb kunnen ze die inkopen. De raad kreeg klachten dat burgers die kiezen voor een pgb te maken kregen met lange procedures en veel rompslomp, vertelt VVD-fractieleider Marianne Steenmetz.

Zij wijst erop dat de gemeenteraad het initiatief op zorggebied meer naar zich toe heeft getrokken uit onvrede over de gang van zaken. Venlo kwam in grote financiële problemen door forse overschrijdingen van het budget voor zorg. Alles was er de laatste jaren op gericht de uitgaven en inkomsten weer in balans te brengen. Dat lukt de gemeente steeds beter, stelt Steenmetz. Maar de bezuinigingsdrift leidt er volgens haar toe dat de gemeente doorslaat, wat ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg.

Niet wachten

Een werkgroep van raadsleden, onder haar voorzitterschap, ging in gesprek met betrokken partijen. Op basis daarvan deed ze enkele aanbevelingen aan Burgemeester en Wethouders. Zo dient sneller passende zorg te worden verleend. Nu wordt meestal stapsgewijs van lichte naar zwaardere zorg overgegaan, om te ervaren wat nodig is en wat werkt. Vaak is echter meteen duidelijk dat zware, specialistische zorg ingezet moet worden. Daar moet niet langer op gewacht worden. Het college is opgedragen de adviezen eind dit jaar in beleid om te zetten.