Zandwinning Grubbenvorst in volle gang

De zandfabriek aan de Maas bij de A67 aan de rand van Grubbenvorst neemt steeds grotere contouren aan. De installatie verwerkt het zand dat uit en langs de Maas wordt geschept voor een betere hoogwaterbescherming tot industriezand en grind. Dat wordt vervolgens per schip en vrachtwagen naar andere bestemmingen gebracht. De installatie zal zo’n twintig jaar in gebruik blijven voor het aanvoeren, verwerken en distribueren van zand. Daarna wordt de installatie ontmanteld en krijgt het gebied een andere bestemming. Foto’s Lé Giesen
Print