WoonGoed 2-Duizend

Directeur corporatie krijgt geen 200 mille als ontslagvergoeding

Print
Directeur corporatie krijgt geen 200 mille als ontslagvergoeding

WoonGoed 2-Duizend in Reuver.

Reuver -

WoonGoed 2-Duizend heeft ernstig verwijtbaar gehandeld bij het ontslag van directeur José Wiebes. Dat betekent niet dat ze de geëiste 200.400 euro krijgt als extra ontslagvergoeding.

Dat heeft de kantonrechter in Den Bosch bepaald. Die oordeelde dat de corporatie in Reuver een extra ontslagvergoeding van ‘slechts’ 50.000 euro verschuldigd is.

Wiebes werd per 1 januari 2016 gepromoveerd tot interim-directeur bij WoonGoed, nadat de vorige directeur was ontslagen. Een jaar later werd ze benoemd tot directeur-bestuurder voor vier jaar, met een salaris van 151.000 euro per jaar.

Ontevreden huurders

De corporatie, met vijfduizend huurwoningen in Midden-Limburg, draaide al jaren slecht, wat onder meer bleek uit een extreem hoog ziekteverzuim, veel inhuur van externen, leegstand van woningen en ontevreden huurders, aldus de kantonrechter.

WoonGoed was al onder bijzonder beheer geplaatst door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Na een zwartboek van de FNV over wantoestanden eiste een andere toezichthouder, Autoriteit woningcorporaties (Aw), een onafhankelijk onderzoek. Op basis daarvan plaatste ook Aw de corporatie onder verscherpt toezicht.

Niet te handhaven

In het onderzoek werd gesteld dat Wiebes, die sinds begin 2018 arbeidsongeschikt is op medische gronden, niet te handhaven was. De resultaten van het onderzoek werden opgenomen in een herstelplan en goedgekeurd door de toezichthouders. Het personeel kreeg te horen dat Wiebes niet terugkwam. Tevens werd een waarnemer benoemd.

De kantonrechter vindt dat Wiebes gelijk heeft als ze stelt dat de problemen al speelden toen zij benoemd werd en dat zij juist puin moest ruimen. De corporatie heeft haar nooit laten weten dat ze niet voldeed, maar verschool zich achter de conclusie van het onderzoek dat haar positie ‘onhoudbaar’ was. Door de benoeming van een vervanger werd haar ontslag onafwendbaar.

Reputatieschade

De rechter heeft de ontslagdatum op 1 november 2019 bepaald en de extra ontslagvergoeding op 50.000 euro. Hij hield rekening met de leeftijd van Wiebes (bijna 60 jaar), de reputatieschade die ze opliep, de duur van het dienstverband (tot 2021), de arbeidsongeschiktheid en de uitkering die ze krijgt na ontslag.