ABP vreest volgend jaar te moeten korten op de pensioenen

Print
ABP vreest volgend jaar te moeten korten op de pensioenen

Afbeelding: Getty Images/iStockphoto

Heerlen -

De financiële positie van het ambtenarenpensioenfonds ABP is in het tweede kwartaal van dit jaar verslechterd. Zodoende is de kans groter geworden dat volgend jaar de pensioenen verlaagd moeten worden.

De zwakkere financiële positie is volgens een woordvoerder van het ABP grotendeels te wijten aan de verder gedaalde rente. Het fonds moet daarom verplicht meer geld in kas houden. Daardoor was de ‘actuele dekkingsgraad’ aan het eind van juni nog maar 95,3 procent. In de nieuwe afspraken die zijn gemaakt met de pensioenfondsen is vastgelegd dat deze belangrijke parameter minimaal 95 procent moet zijn. Daardoor komt de kritische grens, die het fonds wettelijk verplicht tot het korten van de uitkering aan de pensioendeelnemers, dichtbij. Daarnaast moeten de pensioenfondsen vanaf 2020 gaan rekenen met een lager verwacht rendement.

Zorgen

ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool maakt zich zorgen over ontwikkelingen die ervoor zorgen dat er een groeiende kloof ontstaat tussen wat de deelnemers krijgen als pensioenuitkering en wat zij daarvan aan de voorkant verwachten. „We hebben mooie rendementen geboekt, maar de rente heeft een veel grotere invloed op onze dekkingsgraad. Die zorgt er nu voor dat we de laagste dekkingsgraad hebben sinds jaren”, aldus de fondsvoorzitter. „Pensioenverlaging komt daardoor dichterbij. De kans dat we de pensioenen van deelnemers in 2020 moeten verlagen is flink toegenomen en ook de kans op een verlaging in 2021 blijft reëel.”

Aan het eind van dit jaar zal duidelijk worden of het ABP daadwerkelijk moet gaan korten op de pensioenuitopbouw en -uitkering van haar deelnemers.