Universiteit Maastricht mocht professor Bart Haex niet ontslaan

Print
Universiteit Maastricht mocht professor Bart Haex niet ontslaan

Afbeelding: ANP XTRA

Maastricht / Itteren -

De Belgische professor Bart Haex is ten onrechte ontslagen door de Universiteit Maastricht. Volgens de rechtbank in Roermond heeft de UM het ontslag in 2017 niet onderbouwd. De twee miljoen schadevergoeding die Haex had geëist, is afgewezen.

Haex ligt in de clinch met de UM sinds 2015, toen hij zijn onvrede begon te uiten over het onderzoeksbureau van de medische faculteit en zijn functie van directeur bij dat bureau. Haex heeft meermaals aangegeven het onderzoeksbureau niet te kunnen leiden en zijn functie als afdelingshoofd neer te leggen.

Vertrouwensbreuk

Gesprekken tussen de hoogleraar en universiteit hebben tot een vertrouwensbreuk geleid in plaats van een oplossing. De UM heeft hem in 2017 ontslagen nadat Haex zelf had aangegeven zich ongeschikt te achten voor de functie. Bart Haex wordt ook verweten dat hij volstrekt eigenmachtig te werk gaat en daarbij de positie van het faculteitsbestuur en het belang van de universiteit negeert.

Hij heeft geen oog voor de Nederlandse universitaire mores, stelde advocaat Gregoor van Duren namens de UM tijdens de zitting op 3 juli. Het komt erop neer dat de Belgische professor denkt dat zijn wil wet is. Verder heeft hij er moeite mee zich te voegen naar de wensen van het faculteitsbestuur, aldus de advocaat.

Verrassing

„Juist door de onduidelijkheid over mijn bevoegdheden wordt het mij onmogelijk gemaakt mijn functie goed uit te voeren”, reageerde Haex. De wetenschapper stelt dat het ontslag voor hem als een complete verrassing kwam, omdat er geen bemiddelingspoging is geweest. De UM heeft in zijn ogen ook nagelaten verbeterpunten te noemen en herplaatsing op een andere afdeling te onderzoeken.

De rechtbank in Roermond erkent dat het bezigen van ferme taal, zoals het prijsgeven van zijn functie, voor Haex een beproefde methode was om druk te zetten en zaken voor elkaar te krijgen. Maar volgens de rechtbank had de UM Haex meteen moeten aanspreken op zijn kritiek en houding. In plaats daarvan werd zijn functioneren in 2016 nog als ‘ruim voldoende’ beoordeeld. Overige kritiek van medewerkers en het faculteitsbestuur is volgens de rechtbank niet goed onderbouwd en gedocumenteerd.

Schadepost

Haex had becijferd dat het ontslag hem een schadepost van twee miljoen euro heeft opgeleverd. Nu het ontslag ongedaan wordt gemaakt, hoeft de universiteit dat niet te betalen. Bovendien is de hoogte van de schadevergoeding totaal niet onderbouwd, stelt de rechtbank.